Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

========================== == Návrat bobrov do Trenčína === ==========================
O tom, že vo voľnej trenčanskej prírode žili kedysi bobri, niet pochybnosti - svedčí o tom názov blízkej dediny, ktorá je dnes už administratívne súčasťou Trenčína:
Bobri od nás odišli už dávno. Na jar 2019 pri Váhu vidím, že sa vrátili! Niektoré ich stopy už nie sú nové. (Pozrieť fotky nižšie.) Mám veľkú radosť, že sa znova vrátili. Kiež by sa im tu darilo!
Podľa zprávy všímavého pozorovateľa Milana P.: 'bobrie "diela" videl pri Váhu dávno. Možno aj 10 rokov je to. Bolo to pri starom váhu možno trocha nižšie ako je úroveň letiska.' - to je práve pri Bobrovníku! Možno ich práve sem čosi priťahuje... teda by tu mali byť už od roku zhruba 2010 ...
Tento čerstvý nález bobrej činnosti na jelši je poniže stavidiel, ale nad tou novou malou elektrárňou. Obidve tieto vodné diela cekom prehradili (starý) Váh, ale majú vybudované prechody pre vodných živočíchov - teda asi fungujú...
Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2014 - 2019, v.03, uverejnené na stránke www.trencan.6f.sk

(Koniec diela.)

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Uložené s časovou značkou (datumom) zverejnenia v internetovom archíve
https://web.archive.org/web/

Dielo je tu zverejnené pre oboznámenie jednotlivcov s jeho obsahom.
Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Ak dielo (čo i len zčasti) potrebujete, požiadajte autora vopred.
Pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
(Prípadné pramene u autora.)

      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: