Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

====================================================== =Trenčín-zoznam živností na hlavnom (vtedy Hlinkovom) námestí, približne r. 1942= ======================================================
Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2019, podľa svojich dávnych (cca 30r.) poznámok, omyly sa nedajú vylúčiť. Zachované sú dobové zvláštnosti písania; tu sú pridané identifikátory (= ;), v zátvorkách sú poznámky, zväčša sa týkajú živnost. povolenia. [Priezvisko, meno = živnosť; číslo domu] Adamovič, Idris = cukrár, zmrzlinár; č.1 Androvič, Štefan = holič, kaderník; č.34 Androvičová, Magda = dámsky krajčír; č.34 Artzt, Ján = páns. dáms. krajčír; č.10 Baťa &spol. = obuv (vedúci Ján Burian); č.19 Brandt, Anna = dáms. krajč.; č.4 Coufal Frant. = stol. a čal. provodzovna; č.5 Čelko, Vojtech = kníhviazačs.; č.21 Franc, Jozef = cukrárska; č.19 Goppoldová, Júlia = modistka; č.16 Hanesch, Ondrej = mal. natieračs.; č.18 Holoubková, Mária = (živ. list 2320/31 Oú TN); č.6 Hudec, Jozef = krajčírska; č.32 Janovič, Ján = obuvnícka; č.8 Jaška, Jozef = krajčírska; č.8 Jarov, Štefan = krajčírska (40); č.39 Kačicová, Margita = krajčírska (od(41)); č.29 Kardoš, Ján = kožušnícka (37); č.37 Kiacová, Terezia = dáms. kaderníctvo; č.1 Kopecký, Jozef = obuvnícka; č.28 Krajíček, Frant. = fotogr. (č.živn.18429/30); Štefánikova 5; - Kudláč, Frant. = remenárs., čalúnic.; č.26 Krátky, Ján = krajčírska; č.31 Dubný, Frant. = krajčírska; č.31 Adamišín, Michal = cukr.; č.8 Földváry, Zoltán = zlatníc., optic., hodinárs.; č.37 Messerschmidt, Ondrej = pekárstvo (13221/27); č.30 Miklaš(?), Frant. = krajčírska; č.15 Mináriková, Magda = krajčírska; č.15 Pechanec, Jozef = hodin. zlatnícka; č.4 Pleško, Martin = obuvnícka; č.39 Polakovič, Ján = krajčírska; č.13 Rapaič, Robert = cukrárska; č.35 Róder, Robert = čiapkarská; č.1 Rybníček, Ján = hodinárska zlatnícka (1933); č.1 Sapák, Ján = krajčírska; č.36 Schmitz, Frant. = holič kadern.; č.18 Schubert, Ján = krajčír; č.16 Schweidlerová, Anna = modistka; č.14 Smutný, Jaroslav = mechanická; č.1 Souček, Jozef = krajčírska; č.14 Svoboda, Jozef = knihárska; č.26 Škerle, Aloiz = kožušník (1913 živnosť); č.31 Vavro, Rudolf = obuvnícka; č.38 Važan, Jozef = rámikárska; č.14 Šteis, Ján = obuvnícka (od 1917 živnosť); č.3 Trefná, Filoména = (fotografka; 30951/35 OÚ TN); Sv. Anny 6; - Urbánek, Anton = mäs. udenár (1936); Sv. Anny 24(?); - Urbánek, Gabriel = zámočnícka (1930); Sv. Anny 10; - Urbánek, Michal = stolárska (1914); Krížová; - Urbánek, Vojtech = mäsiar, údenár (1918); Hviezdoslavova; - Odevspol = konfekcia (1941); č.21 Nehera = továrenské... (1939); Dolná Sihoť; - Žaludek, Ján &spol. = krajčír; č.24 (Koniec zoznamu)
=============================================================================== =Trenčín-zoznam domov a parciel na hlavnom (vtedy Hlinkovom) námestí, rok 1944= ===============================================================================
Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2019, podľa svojich dávnych (cca 30r.) poznámok, omyly sa nedajú vylúčiť. Zachované sú dobové zvláštnosti písania; tu sú pridané identifikátory (- =) v zátvorkách sú poznámky. [Orientačné číslo domu - číslo parcely = meno] 1 - 5 = Katser Armin a spol. 2 - 1173 = mesto Trenčín 3 - 4 = Schwartz Zlatuša, rod. Hoos, a spol. 4 - 1203 = Mestská sporitelňa Trenčín 5 - 3(?) = Coufal Ľudmila vd., rod. Menšik 6 - 1204 = Brix Irena vd. (Kukučínova ul.) 7 - 2/1 = Piarist. kláštor 8 - 1207 = Boďanský Frant. s manž. 9 - 22 = študijná základina 10 - 1208 = Barač Alfred Dr. advokát 11 - 23 = študijná základina 12 - 1211 = Weiner Berta 13 - 24 = Mihaliček Julia vd., rod. Binka (Štefánikova 40, a spol.) 14 - 1212 = Strossman Filip a spol (zrejme má byť správne "Strassmann") 15 - 25/1 = Szüss Ľudovít a spol. 16 - 1215 = (?)Zvozinyi Mária rod. (?)Giczey (1/2 -) 17 - 26 = Šebák Mária vd. 18 - 1217 = Katser Dezider Dr. a spol 19 - 27 = Baťa, slov. úč. spol., Šimonovany 20 - 1218 = Schmitz Frant. a manž. Valeria 21 - 28 = mesto Trenčín 22 - 1219 = Reichel Emilia vd., rod. Buch (možno má byť správne "Reihel") (fa Oppelt (Vilma rod. Strosser), Železničná 7) 23 - 29 Slov. štát-min. dopravy, ver. prác-rezort poštový 24 - 1256/1 = Schlesinger Adolf a spol 25 - 29 = Slov. štát-min. dopravy, ver. prác-rezort poštový 26 - 1237 = Kudláč Frant. a manž. Frant. 27 - 1644 = Kubiček Ondrej 28 - 1239 = Částka Ján a spol. 29 - 32 = Chura Gabriela rod. Strechay (Bratislava; Klara Strechay Palackého 21) 30 - 1240 = Haško Štefan 31 - 34 = Škerle Alojz a Mária rod. Jakubík 32 - 1244 = Ringwald Leopold Dr. 33 - 35 = Weiner Jeaneta rod. Kohn 34 - 1245 = Barač Alfred Dr. 35 - 38 = Bárdoš Jozef a manž. 36 - 1246 = fa Pharmacia Ph.Mr. Halaša Ján 1/4 37 - 39 = Földváry Zoltán a spol. 38 - 1247 = Tiso Renata rod. Taus 39 - 42/3, 42/4 = Matis Ignác a spol 40 - 1249 = Grün Šarlota, rod. Reif, a spol. 41 - mesto Trenčín 42 - 1250 = Ringwald Leopold Dr. 43 = mesto Trenčín 44 - 1251 = mesto Trenčín 45 = mesto Trenčín 46 - 1253 = mesto Trenčín 47 = mesto Trenčín (Koniec zoznamu)
Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2014 - 2019, v.03, uverejnené na stránke www.trencan.6f.sk

(Koniec diela.)

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Uložené s časovou značkou (datumom) zverejnenia v internetovom archíve
https://web.archive.org/web/

Dielo je tu zverejnené pre oboznámenie jednotlivcov s jeho obsahom.
Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Ak dielo (čo i len zčasti) potrebujete, požiadajte autora vopred.
Pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
(Prípadné pramene u autora.)

      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: