Spevokol DrotárHistória spevokolu Drotár napísaná tým najpovolanejším - jeho zakladateľom Jozefom Ďurišom - sa dochovala vďaka jeho synovi a šťastnej zhode okolností, uverejňujeme ju tu nižšie. Pán Ďuriš ju zjavne písal ako spomienku v čase, keď už po vojne žil v zahraničí, a tam iste aj tlačou vyšla v akomsi (nám nateraz neznámom) obsiahlejšom diele, ako vidíme z číslovania stránok. Čas a opakované kopírovanie zanechali svoje stopy, čo vidno najmä na fotografiách; uverejňujeme v podobe čo najpôvodnejšej.


Spevokol Drotár hneď po svojom založení ďaleko presiahol svoju miestnu úroveň:
► V lete 1934 účinkoval Drotár v Trenčianskych Tepliciach, ako o tom svedčí zachovaný útržok novín:
Popis pod fotografiou určuje dve osoby; na ďalšej strane novín je (nateraz neznámy) text o spevokole. Je to výtržok z čelnej strany novín AZet, datum sa nezachoval, podľa obsahu zachovaného útržku novín (zmienka o čekoslovensko - rumunských národopisných slávnostiach v Trenčianskych Tepliciach) by to azda mohol byť 29. alebo 30. júl 1934. Celé číslo týchto novín sa doposiaľ nepodarilo zadovážiť.

► 17. nov. 1936 Drotár v priamom prenose vystúpil v rádiovom vysielaní.

► V roku 1936 Drotár účinkoval na zjazde spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach.

► (22.) septembra 1936 Drotár vystupoval v Trenčianskych Tepliciach pri príležitosti návštevy prezidenta republiky E. Beneša. Z tej príležitosti je fotografia nižšie:


Predmet, ktorý prostredný muž drží v náročí, vyzerá ako kniha, s nápisom ktorý so znalosťou okolností dosť spoľahlivo čítame ako "SPEVOKOL DROTÁR":

► Vo februári 1941 bola na zájazdových vystúpeniach v Nemecku folkloristické skupina pozostávajúca zo spevokolu Drotár a z dolnosúčianskej hudby. Skupinu viedol Jozef Ďuriš (vtedy už podnáčelník HG). Program pozostával zo spevov, hudby, tancov a prednášky. Program mal úspech u obecenstva, medzi ktorým boli zastúpení robotníci vrátane slovenských, ktorí boli na prácach v Nemecku. Skupina sa vrátila 27.2.1941.Diplom spevokolu Drotár z r. 1939 Jánovi Minárechovi (* 1903 - † 1983).
Vidíme na ňom nečitateľné podpisy tajomníka, dirigenta, predsedu.
Za obrázok ďakujeme rodine Minárech, ktorej aj patrí autorstvo fotografie.


Odznak spevokolu Drotár, medzi rokmi 1932 a 1944.
Skratka (hore) "HOJ" očividne znamená "Hasičská Okresná Jednota", lebo pri nej bol spevokol založený, ako vo svojich spomienkach vyššie píše zakladateľ Drotára Jozef Ďuriš. Táto skratka nepriamo určuje dobu vzniku odznaku.
Pečiatka spevokolu Drotár, medzi rokmi 1932 a 1944 (tá istá, čo je aj hore v záhlaví).
Skratka "O. H. J. Č. 6" očividne znamená "Okresná Hasičská Jednota číslo 6", lebo pri nej bol spevokol založený, ako vo svojich spomienkach vyššie píše zakladateľ Drotára Jozef Ďuriš. Táto skratka nepriamo určuje dobu vzniku pečiatky.
Ďakujem tým, ktorí poskytli podklady pre túto stránku, bez nich by nemohla vzniknúť.
Ak nie je výslovne uvedené inak, autor je
Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2016-2019.

Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
v prípade ich zistenia prosím o upozornenie.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve https://web.archive.org/web/

Dielo je tu zverejnené pre oboznámenie jednotlivcov s jeho obsahom.
Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Ak dielo (čo i len zčasti) potrebujete, požiadajte autora vopred.
Pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)


Návrat späť na vrch tejto strany           Návrat na hlavnú stránkuNižšie je prípadná reklama poskytovateľa: