Posledná zmena [MM/DD/RRRR]:

MUDr. Alexander Liška


MUDr. Alexander Liška je svojím životom na Aljaške dosť známy. V susedných Zamarovciach vyrastal a jeho menom je pomenovaná zamarovská ulica. Jeho korene však siahajú aj do Istebníka, kde na cintoríne má pochovanú matku Malvínu rodenú Medňanskú, a sestru.
Vyšlo o ňom viac článkov
Namiesto aby sme vypisovali fakty z doterajších už hotových článkov iných autorov, dovoľujeme si tu ich staré, možno už aj trochu zabudnuté a časom či prachom zapadnuté články zobraziť znova v podobe, v ktorej sa nám ich podarilo získať, teda obvykle bez datovania či uvedenia zdroja.
Najstarší (obsiahly) o ktorom vieme, je z obdobia prvej Slovenskej republiky:
Slovák, dobrodinec a miláčik Aljašky.
Dobrodružná púť slovenského chlapca zo Zamaroviec k sláve a bohatstvu.
Autor nie je uvedený. Článok je v: Nový svet (časopis), datum sa na vytrhnutých stranách nezachoval, podľa súvisiacich výtržkov možno 18.01.1941?, strana 9 (text) a strana 6 ("fotoreportáž" = 9 fotografií, hĺbkotlač).
Ďakujem tým, ktorí poskytli podklady pre túto stránku, bez nich by nemohla vzniknúť.
Ak nie je výslovne uvedené inak, autor je
Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2016-2019.

Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
v prípade ich zistenia prosím o upozornenie.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve https://web.archive.org/web/

Dielo je tu zverejnené pre oboznámenie jednotlivcov s jeho obsahom.
Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Ak dielo (čo i len zčasti) potrebujete, požiadajte autora vopred.
Pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)


Návrat späť na vrch tejto strany           Návrat na hlavnú stránkuNižšie je prípadná reklama poskytovateľa: