Posledná zmena [MM/DD/RRRR]:

Spoločenské organizácie


Slovenskí katolícki skauti (SKS)

boli organizovaní v Orechovom okolo r. 1938-1941, viedol ich učiteľ a organista Jozef Ďuriš. Vieme naisto, že jestvovali, zachovalo sa niekoľko záznamov o nich, zatiaľ však ich jestvovanie nie je spracované. Uvítame každú, aj drobnú, súvisiacu zmienku či spomienku.

Zväzarm


Hasiči

V Istebníku oproti kultúrnemu domu bola postavená hasičáreň.

Včelárstvo

Včelár, o ktorom naisto vieme, bol Ing. Štefan Bajčík.

Ďakujem tým, ktorí poskytli podklady pre túto stránku, bez nich by nemohla vzniknúť.
Ak nie je výslovne uvedené inak, autor je
Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2016-2019.

Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
v prípade ich zistenia prosím o upozornenie.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve https://web.archive.org/web/

Dielo je tu zverejnené pre oboznámenie jednotlivcov s jeho obsahom.
Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Ak dielo (čo i len zčasti) potrebujete, požiadajte autora vopred.
Pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)


Návrat späť na vrch tejto strany           Návrat na hlavnú stránkuNižšie je prípadná reklama poskytovateľa: