Posledná zmena [MM/DD/RRRR]:

Staré fotografie

Fotografie obcí, príp. aj udalostí v nich. Niektoré fotografie sú použité aj v súvisiacich článkoch. Ponuky starých fotiek sú vítané - netreba ich požičiavať, stačí na počkanie odfotiť z ruky).
okolo r. 1910: Pohľad z hradu, približne v r. 1910. okolo r. 1911: Vážsky mlyn, vraj okolo r. 1911. okolo r. 1920: Vážsky mlyn pána Kosíka, okolo r. 1920, je tu o ňom samostatný článok. okolo r. 1930:(?) Pohľadnica s dvomi fotografiami z obdobia (hrubým odhadom) okolo r. 1930. V ktorom dome bol Bajčíkov obchod, nateraz nevieme... okolo r. 1937: Pohľad z hradu na Istebník, Orechové, v popredí Váh, v roku približne 1937; pravý (orechovsko-istebnícky) breh Váhu ešte nie je zregulovaný, ľavý (trenčanský) breh Váhu je už zarovnaný a ohradený prvou nižšou hrádzou, postavenou okolo r. 1934. azda po r. 1945:(?) Budova niekdajšej pošty, už po zregulovaní potoka - možno krátko po fronte (1945)? Oproti pošty, za potokom, je (približne) fara pri orechovskom kostole.Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2022.

Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
v prípade ich zistenia prosím o upozornenie.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve
Dielo je tu zverejnené pre oboznámenie jednotlivcov s jeho obsahom.
Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Ak dielo (čo i len zčasti) potrebujete, požiadajte autora vopred.
Pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)


Návrat späť na vrch tejto strany           Návrat na hlavnú stránku


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: