Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.Obrázky starého Trenčína

Obrázky pochádzajú z rôznych verejne prístupných internetových stránok bez označenia autora obrázkov. Z obrázkov je zrejmé, že prevažne už predtým boli kopírované z neznámych cudzích zdrojov. Autora obrázkov nepoznám. Obrázky sú tu v pôvodnej kvalite a (nízkom, okolo 800 bodovom) rozlíšení, síce zoptimalizované, ale bez individuálneho vylepšovania. Časové určenie je len veľmi hrubé, týka sa celej skupiny obrázkov a nemusí byť vo všetkých prípadoch správne (áno, dodatočne som tam našiel chyby...). K obrázkom nie je pripojený zatiaľ žiaden text, pretože nie je isté, či by to malo význam - obrázky sú už dosť známe, je ich veľa a nevedno, či by bol záujem, keďže mnohé informácie už sú v populárnej knihe Dr. Janka Hanušina: Trenčín na starých pohľadniciach, ktorú aj touto cestou odporúčam všetkým záujemcom.

Najstaršie

1880-1905

1906-1918

1918-1938

1945-1956

1965-1980

1975-1985

Letecké

Pôvodne vystavené v r. 2011. Súčasný obsah nemusí byť konečný.

      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                 <<    <<  Návrat na hlavnú stránkuNižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: