Trenčianski skauti.


Už asi dva - tri roky pomýšľam na spísanie zoznamu starých trenčianskych skautov. Roky pribúdajú, možnosti sa skracujú a zužujú, radšej urobiť nedokonalé, než v čakaní na dokonalé neurobiť nakoniec nič - nuž začínam dnes, 8. mája 2016, na výročie úmrtia môjho otca, trenčianskeho skauta Bélu Brabenca (1920-2005). Mnohých jeho kamarátov som poznal, o niektorých som vedel, že boli skauti, o niektorých som sa to dozvedel až keď už sa nebolo koho pýtať. Keď sa aj dalo, nestihol som - život je nedokonalý a nedá sa všetko stihnúť.
Možnosť chýb treba vždy pripustiť. V prípade skautov je možná chybovosť významne založená aj na tom, že staré organizačné originálne dokumenty sa vôbec nezachovali kvôli ukončeniu organizačných foriem v r. 1918, 1939, (1945), 1948, 1969.
Čo sa zachovalo, sa v druhu a štruktúre nedá rovnať. Sú to spomienky, rukopisy, kroniky, fotografie (spravidla nepopísané). Z nich útržkové zprávy neraz treba kombinovať, tam chyba ľahko vznikne, aj pri zlom čítaní a prepisovaní rukopisov.
Čo sa okrem uvedeného zachovalo a je hodnotné, sú zprávy v časopisoch, tie boli najmä celoplošné, preto miestne zprávy sú stručné, aby nedošlo k zahlteniu.
Z takýchto nedokonalých podkladov vychádzam, nie všetko mám dostupné, nuž aj výsledok bude nedokonalý, a tento zoznam nebude nikdy úplný. Kto by vedel lepšie, nech to urobí. Vecné pripomienky vždy uvítam.
Tento zoznam nech je aj pamiatkou na nich, viacerých som poznal a rád na nich v tomto mojom veku spomínam.
Ing. Vojtech Brabenec - Uzlík, 52. klub oldskautov Trenčín, 8. máj 2016.Prvý skautský oddiel v Trenčíne bol založený aj na Kráľovskom vyššom rímsko - katolíckom piaristickom gymnáziu (sídlilo v budove kláštora rehole piaristov na hlavnom trenčianskom námestí) v júni 1915 a svoju činnosť začal 1. augusta 1915.
===Oddiel založili a viedli:
Imre Szabó, učiteľ kreslenia na gymnáziu
nadporučík Pavol Orbán z trenčianskeho 15. honvédskeho pluku
===Členovia oddielu (zoznam nemusí byť úplný):
Gabriel Rieger
Koloman Molčan
Rudolf Paldan
Štefan Molčan
František Tiso


===1. odd. ZJS RČS:
Oddiel pôsobil po vzniku 1.ČSR (vznikla koncom r. 1918) pri trenčianskom štátnom gymnáziu, kde sa skautingu venoval profesor Zachystal, ktorý bol aj zpravodajcom.
Gabriel Rieger bol vodca do r. 1924 (nevieme naisto odkedy, bol ešte predvojnový uhorský skaut; žil 1903 - 1961, pozrieť jeho životopis zverejnený na týchto stránkach)
===Stav 1. odd. ZJS RČS, k 6.nov.1930:
František Gašparík, vodca (určite bol vodca aj v r. 1933, 1934, 1935) (nevieme odkedy; žil 1908 - 1973, pozrieť jeho životopis zverejnený na týchto stránkach)
Zoard Ripka, zástupca vodcu
Rudolf Gašparík, radca
Štefan Masaryk, radca (žil 1912 - 2006, pozrieť jeho životopis zverejnený na týchto stránkach)
Bujdosó
Szönyi
(Ján) Kardoš (neskôr kožušník)
K. Vlčanský
V. Kányai
Š. Prekop
Štefan Lendvay
Ivan Lendvay
*. Lendvay
P. Neveriš
Branislav Stacho
(Juraj?) Fuchs
Haj...(?)
Imrich Šebo
L. Gallo
Gálik
Gugenberger
Kornel Kányay
Michal Šumichrast
M. Zachystal
===Neskôr pribudli:
Jiří Velínský (od 1931, nar. 1919-1920)
Žúži (od 27.11.1931)
E. Gašpar (od (šk. r.) 1931/1932)
P. Halmeš (od (šk. r.) 1931/1932)
L. Ďurina (od 11.12.1931)
Ivičič (od (šk. r.) 1931/1932)
Schneider (od (šk. r.) 1931/1932)
Tačovský (od (šk. r.) 1931/1932)
Fr. Paškay (od 26.2.1932)
Gašparec (od (šk. r.) 1931/1932)
Mikuláš Nozdrovický (od 18.3.1932, notárov syn)
Eduard Heinrich (nar. 2.11.1917, v oddieli bol určite v r. 1933, 1934, 1935; 3.nov. 1934 dokončil skautskú druhotriednu skúšku)
===V r. (1937) mal 1. odd. tieto družiny:
---1. odd., družina levov:
Raček
Mikuláš Dohnányi
Gábor
Kohoutek
Gembala
J. Rozkovec
Jena
Tkadlečík
Ároch (Rudolf?)
---1. odd., družina vlkov:
Igor Kubo
Michal Červenka
I. Sitta
B. Souček
I. Andr
V. Voříšek
Horn
K. Ventruba
B. Ventruba
---1. odd., družina kamzíkov:
Melicher
Ľudovít Raček
Kamír
Pivovarči
I. Samák
Liška
Straňák
Štark
---Vĺčatá pri 1. odd.:
Schaner
Fábry

=== Dievčenský oddiel (v r. (1937) ) viedla už druhý rok (teda od 1935) prof. (?)===52. klub oldskautov "Junák Považský"
Založený 18. marca 1923, zakladajúci členovia:
Josef Horký (z Příbrami, nar. 1904)
Jozef Kalnovič (zo Žiliny)
Ivan Slotík
Gabriel Rieger
Skřivánek
Bedrich Varga
Béla (Vojtech) Horn
Walter Stern
Ladislav Diamant
Alexander Goldner
Rudolf Grünwald
===Zakrátko pristúpili ešte:
Ľudovít Červeňan
Rudolf Červeňan
Jozef Zavadinka
===Ďalší členovia 52. klubu oldskatov v Trenčíne v období začiatku dvadsiatych rokov boli ešte:
Žigmund Zelinka
Pavol Ondrušek
Karol Mareš
===Začiatkom októbra 1923 v 52. klube O.S. vznikla druhá družina.
V roku 1924 bol klub u ZJS RČS registrovaný pod č. 858/24, vodca Josef Horký, zástupca vodcu Ivan Slotík, zaregistrovaní boli:
Josef Horký (vodca)
Ivan Slotík (zástupca vodcu, kronikár, zapisovateľ)
Ľudovít Červeňan (hospodár)
Rudolf Červeňan
Vojtech Horn
Karol Mareš
Koloman Molčan
Walter Stern
Vojtech Varga
Karol Zahradník
Jozef Zavadinka
Žigmund Zelinka
Ondrej Zigo
Ladislav Diamant
Alexander Goldner
Gabriel Rieger
Rudolf Grünwald
(Pavol Ondrušek od 19.3.1924)
===V r. 1937 boli zaregistrovaní v 52. klube oldskautov (podľa údajov br. Šťuku):
Zoard Ripka
V. Kányai
Eduard Heinrich
Ivan Lendvay
ppor. F. Mrázek
Kornel Kányay
Václav Pavel Borovička
Rudolf Gašparík
Branislav Stacho
František Gašparík
Št. Gallo

===Po vojne (1945) niekdajšej predvojnovej družiny vlkov trenčianskeho prvého oddielu skautov vznikol trenčiansky oddiel vodných skautov, jeho členmi boli:
Dušan Šinsky (kapitán oddielu)
Milan Minárik (kormidelník)
a ďalší (v poradí priezvísk podľa abecedy):
Štefan Androvič
Alexander Labaška
Jaroslav Maleček
Dušan Minks
Ján Múčka
Jaroslav Múčka
Emil Mytýzek
Dodo Mytýzek
Vladimír Salaguarda
Miroslav Uhliarik
Tibor Zaťovič
Július Zelieska
Emil Žucha


Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 8. máj 2016.  V001.

      <<  späť na vrch tejto strany

  <<<<  späť na hlavnú stranu

Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: