Tieto stránky obsahujú diela autorov - členov skautskej Historickej komisie.


PAMÄTNÉ  MIESTA  SKAUTOV  V  SLOVENSKU

Skautská história ťa volá!
Zachyťme spomienky na našu nedávnu históriu-spomienky skautov na rok 1989
Otvorený list občianskemu zruženiu Slovenský skauting, z 15. júna 2015.
Symbol skautskej histórie
Posledný odkaz Baden - Powella

Zoznam historickej skautskej literatúry

Počiatky skautingu na Slovensku (pôvodný text z r. 1929)
Vznik 1.ČSR a skauti.
Lesná škola Slovenského katolíckeho skautingu v Belušských Slatinách.
História začlenenia Slovenských dospelých skautov a skautiek do svetovej organizácie dospelých – IFOFSAG – ISGF (po r. 1989)
História obnovy oldskautingu od roku 2002 v SLSK v skrátenom podaní podľa dostupnej dokumentácie v archíve KDSaS
História Rady Kruhu dospelých skautov a skautiek v období od roku 2011 do roku 2020

Mária Pecho - Pečnerová - (*1909) – náčelníčka dievčenského odboru Slovenského katolíckeho skautingu
Alojz Miškovič - (*1909) – činovník Slovenského katolíckeho skautingu
JUDr. Juraj Rajec - (*1906) – zabudnutý činovník Slovenského katolíckeho skautingu

Začiatky skautingu v Trenčíne (1914  1915  )
Trenčianski skauti
Stránky 52. klubu oldskautov v Trenčíne (zal. 1923)
Trenčiansky 52. klub oldskautov JUNÁK POVAŽSKÝ -  zborník (TTT4) k 90. výročiu založenia klubu.
Slovenský katolícky skauting v Trenčíne a v Orechovom
Prvý oddiel vodných skautov Trenčín -  posledné dielo br. Stuku z jesene 2011.

Gabriel Rieger (*1903) – jeden z prvých trenčianskych skautov
František Gašparík (*1908) – trenčiansky zborový vodca
Štefan Masaryk (*1912) – trenčiansky zborový vodca
Lýdia Jurajová – Kyseľová (*1919) – trenčianska vodkyňa, náčelníčka skautiek
Ivan Michalec (*1929) – trenčiansky vodca
Štefan Hudec - Líška (*1930) – trenčiansky skaut SKS, zborový vodca

Dominikáni a skauti. (Trenčín, 1944 - 1946.)    Príbeh priateľstva a spolupráce dominikána, francúzskeho a slovenského skauta počas vojny.

História skautingu v Trnave
Otto Matzenauer - jeden z prvých trnavských skautov
MUDr. Silvester Krčméry - Slovenský katolícky skaut, mučeník za vieru, organizátor podzemnej Cirkvi


Skautka na minci z r. 1957?Autori jednotlivých príspevkov sú uvedení vo svojich dielach priamo.

Táto stránka bola založená pri príležitosti
100. výročia založenia prvého skautského oddielu v Trenčíne

Správca a autor stránky: Ing. Vojtech Brabenec - Uzlík, 52. klub old skautov, Trenčín
e-mail: bebece999(zavinaac)gmail(boddka)com
Založené v júni 2015.
Posledná zmena [MM/DD/RRRR]:Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: