Diela o histórii Trenčína od Rektora Braneckého všetkým, každému a zadarmo

Jozef Branecký - "Rektor"
Katolícky kňaz (od 1907).
Provinciál Piaristov na Slovensku (od 1934).
Rektor kláštora Piaristov v Trenčíne (od 1917).
Správca Katolíckeho konviktu v Trenčíne.
Riaditeľ (1938-1945) a učiteľ Piaristického gymnázia v Trenčíne, založeného v r. 1649 pôvodne jezuitmi.
V oblasti histórie Trenčína spisovateľ, bádateľ, publicista a propagátor doteraz neprekonaný.
Predseda Historického odboru Matice Slovenskej (1933 - 1937).
Veselý, spoločenský, angažovaný a všeobecne obľúbený Trenčan.
Nositeľ Radu kniežaťa Pribinu (1942).
Čestný občan mesta Trenčín (1942).
Spoluzakladateľ a jednateľ Vlastivednej spoločnosti Mestského múzea Dr. Karola Brančíka.
Člen výboru Spolku sv. Vojtecha.
Člen Spolku slovenských spisovateľov.
Správca kostola Piaristov v Trenčíne (1950-1956).
Spoluzakladateľ Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trenčíne (1919).
Spoluzakladateľ Orla v Trenčíne (1919).

Narodil sa v Skalici 31.3.1882. Veľkú časť života (1917 - 1959) prežil v Trenčíne. Zomrel 80 ročný 14.11.1962 v Pezinku na odpočinku v rehoľnom dome, násilne odstrčený z Trenčína režimom povojnového Československa. Po r. 1989 po ňom v Trenčíne pomenovali ulicu, odhalili mu pamätnú tabuľu (1990) a bustu (2004) oboje na hlavnom námestí, ale z jeho literárnych diel bol vydaný už iba Fráter Johannes (1996, SSV).
Na tejto stránke je najmä historická literárna tvorba Rektora Braneckého sprístupnená všetkým a každému, v súlade s prianím dedičov zachovať a voľne šíriť jeho dielo, odkaz a pamiatku. Jeho diela vo forme "e-kníh" môže každý rozširovať voľne a zdarma v elektronickej podobe, sú nepredajné.

 TU  je úplný zoznam zverejnených Braneckého diel (bibliografia), teda kníh, brožúr aj článkov, ako aj diel iných autorov, ktoré sa Braneckého týkajú.


Braneckého diela všetkým, každému a zadarmo
  Nižšie je uvedený úplný zoznam samostatne zverejnených Braneckého diel: najskôr sú v časovom poradí uvedené knihy, za nimi samostatne brožúry.
  Zvýraznené položky sú tu dostupné ako "e-knihy" vo formáte pdf na priame prečítanie aj na stiahnutie (download).
  Na konci zoznamu sú tie Braneckého články, ktoré sú tu dostupné v elektronickej forme (obvykle jpg alebo gif). Poradie článkov nič nevyjadruje.
  Pravdaže, článkov napísal Rektor Branecký oveľa viac. Najviac písal do týždeníka TRENČAN. Úplný zoznam zverejnených Braneckého diel (bibliografia), teda kníh, brožúr aj článkov, je  TU.
  Okrem tam uvedených jestvujú aj Braneckého diela doteraz nezverejnené, niektoré z nich sa dokonca našli len pred pár rokmi.


    Krátke dejiny mesta Trenčína (1924, nevyšlo tlačou)
    Zo starého Trenčína 1 (1926)
    Fráter Johannes (1929)
    Skalka (z r. 1929) B906
    Zo starého Trenčína 2 (1929)
    Keď rumy ožijú 1 (1931)
    Zo starého Trenčína 3 (1931)
    Keď rumy ožijú 2 (1932)
    Poklady Matúša Čáka (1935)
    Trenčín, Trnava ... (1939)
    Trenčín, Hrad, Skalka (1939)
    Sborník župných dožinkových slávností v Trenčíne (1940)
    Pribinove vŕby (1941)
    Wegweiser durch Trentschin, Burg und Skalka (1942)
    Z tisícročia (z r. 1943) B1110
    Čo si máme pozrieť v Trenčíne? Krátke dejiny Trenčína a hradu (179 - 1949) (1947)
    Alexander a Alexandra (1948)
    Ferko a Janka (1948)


    Vianoce chudobného žiaka (1919)
    Veselá kuchyňa. Fraška so spevom a hudbou. (1922)
    Krátke dejiny Trenčína (1924)
    Trenčín 179 - 1930 (1930)
    Výročná zpráva rehoľného slovenského gymnázia piaristov v Trenčíne 1940 - 41 (1941)
    Trenčín vo vtipoch   (1942) B1121
    Výročná zpráva rehoľného slovenského gymnázia piaristov v Trenčíne 1941 - 42 (1942)
    Pamätnica k posviacke kríža na úpätí Inovca (1942)
    Krátke dejiny zuborského kláštora a opátstva   (1945) Pridané 10.2.2016.
    Čo si máme pozrieť v Trenčíne?   (1946) B94
    Krátke dejiny Trenčína a hradu 179 - 1947 (1947)
    Čo máme vedieť o kostole piaristov v Trenčíne? (z r. 1947, tu podľa ďalšieho vydania z r.1999) B905
    Čo máme vedieť o Skalke pri Trenčíne? (z r. 1947) B---  (od 22.10.2015 je tu opravené vydanie = doplnené strany 4+5)
    Krátke dejiny Trenčína a hradu 179 - 1949 (1949)
    Čo si máme pozrieť v Trenčíne? Krátke dejiny Trenčína a hradu (179 - 1949). (1949, 64 strán) B95
    Krátke dejiny Trenčína a hradu (179 - 1949). Čo si máme pozrieť v Trenčíne? ((48 strán)) (1949)


    Veselé Vianoce u Štelcerov r. 1857. (článok, Trenčan, 1929)
    Michal Ďurža ako sv. Peter. (článok, Trenčan, 1934)
    Pravá zástava mesta Trenčína (článok, Trenčan, 1942) B199
    Pravý text a preklad sľubu mesta na prvú nedeľu októbrovú 1710 (článok, Trenčan, sept. 1940)
    Jubilejná oslava votívnej slávnosti mesta Trenčína (článok, Trenčan, 1940)
    Najstaršie trenčianske tlače.   Z r. 1946, doposiaľ nezverejnené. Poskytla pani Katarína Darvašová v okt. 2015.

    Jozef Branecký - bibliografia.   Z r. 1991.

Za písmenom "B" je tu uvedené číslo položky Bibliografie Trenčína, ktorú v r. 1996 vydala Verejná knižnica MR v Trenčíne.
Pre rozdelenie na knihy a brožúry je tu použitá metodika ISBN, ktorá určuje ako kritérium počet strán (niečo vyše 50).O Rektorovi Braneckom:
    Fotografie z pohrebu Rektora Braneckého 17. novembra 1962.    Pridané na Vianoce roku 2015.
    Letáčik o pátrovi Braneckom (1A4)    Pridané 14.11.2016.
    Braneckého životopis (1A4) krátky citát z knihy Košík, Ľ.: Kňazské osobnosti Skalice.   Pridané 17.11.2016.
    Braneckého medaila vydaná trenčianskymi numizmatikmi
    Branecký na stránkach o slovenských spisovateľoch
   Jozef Branecký - bibliografia.

Záujemcov o životopis Rektora Jozefa Braneckého odkazujeme na dielo Imricha Kotvana z r. 1942, neskoršie životné obdobie je v zborníku vydanom v r. 1993 (ISBN 80-7092-000-9)Odkazy na témy súvisiace s Rektorom Braneckým:
    Článok k 50. výročiu úmrtia Braneckého
    Stránka Braneckého gymnázia
    Školská práca o Braneckého pozostalosti od Bc Stanislavy Januškovej, uložená na w-stránke Braneckého gymnáziaTáto stránka bola založená 18.1.2014 v rámci činnosti Klubu starých Trenčanov,
vznikla s morálnou podporou pánov Ladislava Nebusa a Ing. Miroslava Bulku,
jej vznik by nebol mysliteľný bez zásadnej podpory dedičov Rektora Braneckého, ktorú sprostredkoval pán Ing. Miroslav Bulko.
Voľné zverejnenie elektronickej podoby diel Rektora Braneckého je súkromnou iniciatívou vzniknutou v roku 2013 na základe súhlasu vlastníka autorských práv, zdarma,
bez podpory Mesta Trenčín, štátu, Európskej únie či iných inštitúcií.
Poďakovanie za pomoc patrí pani Kataríne Darvašovej a pánom Ing. Dušanovi Jánošíkovi, Jurajovi Hlatkému.
Súčasný obsah tejto stránky nie je konečný.


Zriaďovateľ a správca stránky: Ing. Vojtech Brabenec
e-mail: bebece999(zavinaac)gmail(boddka)com
Datum poslednej aktualizácie: 1.10.2017.

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: