Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.


Trenčianske ulice

Seriál článkov trenčianskej historičky Dr. Janky Karlíkovej o starých trenčianskych uliciach -
uverejnené na www.trencan.ic.cz s láskavým súhlasom autorky.
      <<  späť na vrch tejto strany               <<<<  späť na prvú stranu

Autorka: Dr. Janka Karlíková
Toto dielo je pod ochranou Autorského zákona. Autorke patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.