Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.


Vlastivedná monografia
TRENČÍN

Vlastivedná monografia je označenie literárnej kategórie s ucelene spracovanou jednou témou - vlastivedou, s rozsahom aspoň 50 strán. (http://sk.wikipedia.org/wiki/Monografia). Vlastivedných monografií je veľa, vydávajú sa už jedno storočie. Zoznam slovenských vlastivedných monografií zverejnil ich zberateľ na: http://www.monografia.sk/?page_id=399
O Trenčíne vyšla už nejedna "vlastivedná monografia". Uvedený zoznam uvádza tri:
   Laugaricio. 1980
   Trenčín, vlastivedná monografia, 1; Alfa, Bratislava, 1993
   Trenčín, vlastivedná monografia, 2; Alfa, Bratislava, 1997
V zozname trenčianskej literatúry "Trenčín Regionálna bibliografia" (ISBN 80-85 135-01-9), ktorú v r. 1996 vydala Krajská knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, zostavila Ľudmila Strohnerová, som podľa uvedenej definície napočítal trenčianskych (vlastivedných) monografií oveľa viac, zhruba pol stovky. Zväčša naozaj ide o monografie, kde je téma pomerne úzko vymedzená, je jedna a je špecializovaná. Okrem toho existujú o Trenčíne aj zborníky (teda skôr "multigrafie"), ktoré obsahujú viacero rôznych trenčianskych tém od viacerých autorov. Je ich približne desať. Podľa zaužívanej praxe teda aj tie patria medzi "monografie".

Najrozsiahlejšie z doterajších monografií sú už spomenuté "Trenčín" s podtitulom "vlastivedná monografia" a označením dielu (časti): doteraz 1 a 2, pripravoval sa 3.
Prvý diel má 382 strán a obsahuje 17 príspevkov od 16 autorov, priemer je 22,5 strán na jeden príspevok, dva príspevky má iba autor Lipták.
Druhý diel má 310 strán a obsahuje 43 príspevkov od 35 autorov, priemer je 7,2 strán na jeden príspevok, viac autorov má viac príspevkov než jeden.
Do obidvoch dielov spolu prispelo 46 autorov, z toho štyria autori prispeli po troch príspevkoch (Androvič, Jambor, Šišmiš, Zemene), a šiesti autori prispeli po dvoch príspevkoch (Hábl, Chlebana, Karlíková, Korený, Lipták, Nešporová).
Je to rozsiahle dielo s množstvom informácií, v ktorom práve kvôli rozsiahlosti nemusí byť vyhľadávanie ani jednoduché ani rýchle. Naviac každá informácia v zásade podlieha zastarávaniu, do čoho treba zarátať aj prípadné chyby.
Cieľom tejto stránky je prispieť k zvýšeniu množstva, akosti a zlepšeniu prístupnosti vlastivedných informácií v súvislosti s existujúcimi monografiami o Trenčíne, najmä so spomenutou rozsiahlou trenčianskou monografiou. Tu sú pomôcky:

  Trenčín, vlastivedná monografia 1+2, Alfa Bratislava 1993 + 1997 - obsah

  Trenčín, vlastivedná monografia 1+2 - registre (menný, predmetový, zemepisný)

  Trenčín, vlastivedná monografia 1+2, Alfa Bratislava 1993 + 1997 - pripomienkyTrenčín, vlastivedná monografia, prvý diel v r. 1993 vyšiel v 800 výtlačkoch;
druhý diel zrejme nemal vyšší počet výtlačkov.

Tretí diel (podľa písomného vyjadrenia primátora) mal vyjsť do 1.nov.2010, ale nevyšiel.
Dňa 12.12.2012 bola mestským zastupiteľstvom schválená prvá časť nákladov 15.000,- Eur na vydanie diela Trenčín, vlastivedná monografia, tretí diel; na jar 2013 sa schválilo jej vydanie v termíne 2013 - 2014.
Začiatkom roka 2014 prišla informácia, že tretí diel vlastivednej monografie Trenčína v roku 2014 nevyjde. Takže prieťahy trvajú už štyri roky.
V r. 2015, po piatich rokoch omeškania, už poverený zostavovateľ rezignoval, mesto sa už vydaním monografie vôbec nezaoberá.

K otázke autorských diel - TU.

Táto stránka bola založená 23. 4. 2013.
Súčasný obsah tejto stránky nie je konečný.
Posledná úprava dňa 9.3.2020.
Adresa pre styk s autorom je v záhlaví prvej stránky.


Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: