52. klub old skautov
JUNÁK POVAŽSKÝ
v TrenčíneHeslo klubu:

Vždy mať čistý štít, nevzdať sa a nezradiť !


Klubová šatka: čierna s fialovým olemovaním


Táto internetová stránka, založená 23.3.2008 k 85. výročiu vzniku klubu, je zameraná na históriu nášho klubu a na históriu trenčianskeho skautingu, menej už na skauting vo všeobecnosti. Jej účelom nie je poskytovať ani všeobecné ani aktuálne informácie o skautingu.
Súčasný stav tejto stránky nie je konečný.
Predpokladám časom pridávať:
 - zoznam trenčianskych skautských kroník
 - následne do istej miery azda aj ich obsah
 - životopisné údaje o historických postavách trenčianskeho skautingu
 - digitalizované publikácie klubu, ktoré už skôr vyšli na papieri

Od r. 2012 som činný v skautskej Historickej komisii. Na jar 2013, pri príležitosti 90. výročia založenia klubu, som začal pridávať aj príspevky zo skautskej histórie v Slovensku, vzniknuté z práce v Historíckej komisii. Keď ich začalo byť viac, vznikla z nich v júni 2015 samostatná stránka Zo skautskej histórie  a na ňu aj dávam všetky nové príspevky, pokiaľ sa vyslovene netýkajú 52.O.S. klubu. Súčasnosť klubu je poznačená tým, že väčšina jeho členov už zomrela.


52. klub old skautov v Trenčíne založila skupinka trenčianskych skautov na čele s Josefom Horkým z Příbrami a Jozefom Kalnovičom zo Žiliny dňa 18.3.1923. Klub existoval v čase prvej Československej republiky a jeho činnosť sa obnovila zopár rokov pred prevratom 1989.

Zoznam medzivojnových členov 52. klubu old skautov Junák Považský v Trenčíne (poradie priezvísk podľa abecedy) :
Josef Horký
Ľudovít Červeňan
Rudolf Červeňan
Ladislav Diamant
Alexander Goldner
Rudolf Grünwald
Béla Horn
Jozef Kalnovič
Karol Mareš
Koloman Molčan
Pavol Ondrušek
Gabriel Rieger
 Skřivánek
Ivan Slotík
Walter Stern
Vojtech Varga
Karol Zahradník
Jozef Zavadinka
Žigmund Zelinka
Ondrej Zigo

Zoznam ďalších známych členov klubu 52.OS z obdobia okolo r. 1989 (poradie priezvísk podľa abecedy):
Ing. arch. Štefan Androvič
Vojtech Brabenec st.
Ing. Vojtech Brabenec
Štefan Hudec
MUDr. Ivan Jablonský, C.Sc.
JUDr. Ján Nemšovský
Ing. Ján Samák
Robert Schlesinger
Žigmund ZelinkaObsah:

    ZO SKAUTSKEJ HISTÓRIE trenčanskej aj slovenskej (samostatná stránka)

    SKAUTSKÁ PRAX

    Trenčiansky 52. klub oldskautov JUNÁK POVAŽSKÝ -  zborník (TTT4) k 90. výročiu založenia klubu.

    Aktuality

    Posledný odkaz Baden - Powella
    Publikácie klubu 52.OS Junák Považský v Trenčín
    Stretnutia na Skurečene 1989
    Brat náčelník Maršal - RNDr. Ivan Janček, CSc.
    Brat Stuka - Ing. arch. Štefan Androvič, CSc. (životopis z pera českých bratov; niektoré veci by si zaslúžili upresnenie)
    Brat Ing. Lojzo Janza - civilný životopis zakladateľa prvého slovenského skautského časopisu Buď pripravený
    Brat Beszedes - člen prvého skautského oddielu v Komárne 1913, potom činovník na strednom Považí (rukopis z febr.1991, plánujem prepis do strojopisu + fotku)
    Brat Miloš Navrátil - Kim
    Ondrej Kadlec - trenčiansky červený skaut

    Môj odkaz

    Zoznam trenčianskych skautských kroník (neúplný)
    Historická kronika 1. odd. vodných skautov v Trenčíne 1949 - 1950

    Naše skautské známky (1990)
    Táta Plajner - (prierez životopisom podľa datumov)  (rukopis z jari 1989, nečíta sa ľahko, prepis do strojopisu zatiaľ neplánujem)


   
Správca stránky a autor jej obsahu: Ing. Vojtech Brabenec - Uzlík, 52. klub old skautov, Trenčín
e-mail: bebece(zavinaac)azet(boddka)sk
Založené k 85. výročiu vzniku klubu, 23.3.2008
Datum poslednej aktualizácie: 8.10.2018.