Trenčanom o TrenčíneTrenčín a Trenčania v prelomových obdobiach.

Minulé dianie v Trenčíne v prelomových (...prevratových, revolučných...) obdobiach, keď bolo všetko v pohybe a prichádzali veci predtým povedzme nevídané, neslýchané a nemysliteľné, je iste zaznamenané v dokumentoch príslušnej doby, kdesi zapadnutých prachom. Čas by mal priniesť ich súhrnné historické spracovania.
Spracovanie jednotlivých prelomových období Trenčína a Trenčanov, tiež sústredenie takýchto spracovaní zatiaľ nebolo vykonané, hoci iste má svoj význam najmä v ľahšej a dlhodobejšej prístupnosti. Začiatočný príspevok k tomuto veľkému cieľu je nižšie, nie je však ani úplný ani konečný, ba ani sústavný nie, lebo je to len sústredenie čriepkov, ktoré príležitosti priniesli. Rozsiahlosť, primeranosť, objektívnosť, úroveň, spracovanie a autorský pôvod jednotlivých častí sú veľmi rôzne a je potrebné, aby to všetko mal čitateľ na pamäti, inak bude sklamaný - treba, aby si vybral fakty a preniesol sa nad subjektívne a dobové hodnotenia, často v autorských textoch prítomné a ladené podľa okolností vzniku. Súčasná dostupnosť diel vzťahujúcich sa na prelomové obdobia Trenčína a Trenčanov nedáva veľké možnosti výberu, preto je každý téme primeraný príspevok vítaný.
Stupeň spracovania je teraz veľmi rôznorodý: odkazy, krátke zprávy, súhrny, no niekedy len náznaky na jestvujúce diela, zatiaľ tu nezahrnuté, a ak ani o tých niet vedomosti, je tu vytýčené len prelomové obdobie s potrebou doplnenia položiek.
Radenie je podľa času.

Trenčín v čase kurucko-labanckých vojen - 17./18. storočie

Trenčín za povstania Františka II. Rákociho.   (Autor: doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc.)


Denník neznámeho šľachtica - príslušníka obliehanej posádky Trenčianskeho hradu  - je na strane 163 tejto knihy o bitke pri Hamroch pri Trenčíne (celá kniha stojí za pozornosť)


Bitka pri Hamroch pri Trenčíne (brožúra z r. 1988 na stránke trenčianskych numizmatikov)


O bitke pri Hamroch 1908   (Autor: prof. Dr. P. Chrastina)Trenčín v čase revolúcie 1848 a R-U vyrovnania (1867)

(Nález "košutoviek")Trenčín v čase prvej svetovej vojny (1914-1918)

Začiatok prvej svetovej vojny v Trenčíne


Vzbura v Kragujevaci 1918 (brožúra z r. 1978 na stránke trenčianskych numizmatikov)Trenčín v čase rozpadu RU monarchie (jeseň 1918)

Rok 1918 v Trenčíne. Autor: Mgr. Mária Ďurčová.


(Spomienky na udalosti, písané vo výročnom roku v TN; Ač; Šrobár;).


Február 1919: prenocovanie Šrobárovej druhej vlády v Trenčíne, počas presunu vlakom zo Žiliny do Bratislavy.


Vznik ČSR


14.11.1918 Trenčín vo Viedenských ilustrovaných novináchTrenčín v čase vyhlásenia autonómie Slovenska v rámci ČSR (6.10.1938)

Spracované v diele Trenčín v boji o samostatnosť Slovenského štátu. Udalosti v dňoch 6. okt. 1938 - 20. februára 1939. Autor: Ľubomír Lupták. Historická brožúra z r. 1939Trenčín v čase Homolovho puču (9.3.1939)
a vzniku Slovenského štátu (14.3.1939)


Homolov puč v Trenčíne (9.3.1939) [0200] Pridané k 83. výročiu.


Spomienky Jána Foksu - článok na strane 4 dvojtýždenníka Kultúra (FB) z 15.6.2016.


Článok J. Koreného.Trenčín v čase druhej svetovej vojny (1.9.1939 - 8.5.1945)

Spomienky aj na Trenčín rokov 1938-1945, od Ing. Dr. Mgr. Romana Vyskočila


Spomienky Jozefa Weisera na Trenčín roku 1942


Zápisník slovenského vojaka z Trenč. Biskupíc - jar 1945Trenčín v čase prechodu frontu a zmeny režimu v apríli 1945

Prechod frontu Trenčínom na jar 1945


Voľby 26.5.1946 = odkaz na článok prof. R. Letza


Denník JUDr. Štefana Tisu (trenčianskeho sudcu, potom od 5.9.1944 predsedu vlády SR) od 30. augusta 1944 do 15. mája 1945; = odkaz na článok v časopise Pamäť národa, rok 2006, číslo 6 - tam v pdf je to od strany 46, v časopise je to od strany 48 po stranu 70.Trenčín v čase zmeny režimu vo februári 1948

Povojnový odboj


Február 1948 v Trenčíne.


Tábor nútených prác v Trenčíne v roku 1950. Autor: Jerguš Sivoš.Trenčín v čase menovej reformy (jar 1953)
Nemáme zprávy, ako sa mena peňazí v roku 1953 udiala v Trenčíne. Preto sem dávame aspoň spracovanie témy (a súvislostí) v širšom (celoštátnom) územnom okruhu.
 = 1. november 1945 - mena peňazí (nástup 3. ČSR - Benešova mena Kčs) a zavedenie prídelových lístkov. Dovtedajšia Koruna Slovenská bola 7 až 10 krát podcenená. Dovtedy od jari 1945 mene predchádzalo viacero menových opatrení vrátane kolkovania v lete 1945, v obehu boli rôzne meny (5 druhov)).
 = 1.nov.1945 až 30.5.1953 boli prídelové lístky ("body" - zavádzali sa od 8.dec.1945) na niektoré základné tovary (najmä potraviny) na nákup ktorých bolo treba nielen peniaze, ale aj body. Od jari 1948 boli body aj na ošatenie ("šatenky"). Od februára 1949 dovolili aj voľný trh, bez bodov, ale za celkom iné (vyššie) voľné ceny.
 = 1945 až 1953 - Viazané vklady (od 1.11.1945), Likvidačný fond menový (od 07.1947).
 = 1. jún 1953 - mena peňazí (Gottwaldova).
 = Podrobnosti vývoja sú v podrobnom článku "Menová reforma v Československu v roku 1953 a jej hospodársko-politické pozadie" v časopise Pamäť národa, č.1, rok 2014, autor Ing. Zbyšek Šustek, CSc.; v ele forme zverejnené tu: http://www.akademickyrepozitar.sk/Zbysek-Sustek/menova-reforma-v-ceskoslovensku-1953-currency-reform-in-czechoslovakia-in-1953.pdf
Populárny článok o mene peňazí 1953 od J. Čomaja je v: Slovenské národné noviny, 1.6.2013; v ele forme zverejnené tu:
http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/serial-o-dejinach-meny-na-slovensku-a-serial-on-currency-history-in-slovakia.pdfTrenčín v čase obsadenia štátu vojskami Varšavskej zmluvy (21.8.1968)

21. august 1968 - okupácia - ako to bolo v TrenčíneTrenčín v čase zmeny režimu v nov. 1989

       - - - - - -

Ak nie je pri jednotlivých častiach uvedené inak, autor je Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, jan. 2017.
Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                 <<    <<  Návrat na hlavnú stránkuNižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: