Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

Posledná zmena [MM/DD/RRRR]:
Zoznam niekdajších trenčianskych podnikov [0180]

Zoznam sa týka najmä (ale nie výlučne) medzivojnového obdobia a obsahuje aj živnostníkov a remeselníkov, spolu okolo 650 podnikov. Autor: Ing. V. Brabenec, Trenčín, 1996 - 2020. Zoznam nie je podrobný, nie je ani úplný, môže obsahovať duplicity, zvolená štruktúra údajov nie je celkom naplnená, zoznam nie je vyhladený, môže obsahovať chyby, omyly, nepresnosti, a v budúcnosti je možné jeho doplňovanie aj prípadné opravy. Podniky sú zoradené v abecednom poradí ich názvov; ak názvom je meno osoby, rozumiem ním priezvisko. Dávne zverejnenie tohoto zoznamu ako zaheslovaného pdf na jeseň 2014 bolo vyvolané záujmom zn. "hapkuaka". Tento zoznam je zhrnutím autorových predošlých troch čiastkových zoznamov, z ktorých každý bol zhrnutím podľa iných parametrov. (9.3.1996že)-(2010ari)-(máj 2010-8.5.2012re)-18.7.2014=Upd2; HisTn-Podniky-Upd2PubSgn.pdf ->25.10.2020 = HisTn-Podniky-Upd2PubSgn.csv Súvisí (aj duplicitne): Obchodníci a firmy v Trenčíne roku 1928. Autor: Jozef Korený - odkaz na archív jeho stránky. Niekdajšie trenčianske obchodníčky a podnikateľky (1919-1945) Staré obchody v Trenčíne (1919-1945) Najstaršie obchody v Trenčíne (~1850-1919) Prvé "obchodné domy" v Trenčíne (1850-1945) Trhy a jarmoky v minulosti Trenčína Niekdajšie trenčianske hostince Zmrzlinári starého Trenčína Zoznam živností na hlavnom námestí (~1942) Likvidácie a arizácie podnikov Židov v Trenčíne (1941-1942)
Tento zoznam obsahuje okolo 650 podnikov. Jeden riadok (pri dlhšom zázname je riadok zalomený!) je jeden záznam o jednom podniku s údajmi v štruktúre: Podnik; Popis; Umiestnene; Obdobie; Poznámka Ábel;mlyn;;; Adler Július ;obuvníctvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Altmann Samuel;obchod s miešaným tovarom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Hotel Alžbeta, nedaleko nádraží, 48 izieb;;;1922; Kavárna v hotelu „Alžbeta“;;;1922; ANDOROVÁ, Amália; obchod ručnými prácami, detskou a dámskou konfekciou; Sládkovičova 1 - na rohu kde neskôr mliečny bar; R.1933, 1935; Neskôr Reháková a Gerebenitsová Andorová Amália;obchod s konfekciou a ručnými prácami;;;podnik arizovaný cca 1942 ANDROVIČOVÁ, Magda rod. Štefániková; krajčírka; hlavné nám.38;R.1935, 1938; ANITA; modely, klobúky; Hviezdoslavova 28, 1. posch.;; Automobilové opravovne Zlatovce;;;; APPELTOVÁ B.; reštaurácia, záhradná kolkárňa, pivo, víno, jedlá; (asi za mostami vpravo hostinec teraz Partizán);R. 1935; (iný os. údaj: mal to Appelt) Arch. Dominik Fillipp;staviteľstvo;;;predtým Berta a Kovács Athems (Kohn a Rosenfeld); píla;;; Benedikt Bahno, obchodník;;;1924; Bajčik Štefan;hostinec a výčap;;;Predtým Reiss Alfréd BAJČÍKOVÁ Mária; mieš. tovar; Istebník; okolo r.1947; BALAJ Štefan; krajčír;Hviezdoslavova ul., v evanjelickom dome;; Balážová Lana;obchod s ovocím, so zeleninou a cukríkmi;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Balogfalvy;tlačiareň;;; Bankový spolok;;;1922; Bardoš Jozef;cukrárstvo, podávanie kávy, čaju, čokolády;;;podnik arizovaný cca 1942 Jozef Bárdoš, cukrár;;;1924; Ján Barényi a Spol, obchodníci;;;1924; Barna Belo;zasielateľstvo, obchod s uhlím a koksom;;;podnik arizovaný cca 1942 Barták, Ján;stolár;;; BARTÁKOVÁ; krajčírka; nám. sv. Anny 8;pri lekárni, R.1935; Barytus;stavebný podnikateľ;;; Baťa, Trenčín – N.Mesto n/V ;;;1924; Beck A.;autodrožkárstvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Beck Armin;obchod so zemskými plodinami a koloniálnym tovarom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Beim Albert ;hodinár a zlatník;;;podnik arizovaný cca 1942 Berní úřad;;;1922; Berta a Kovács;staviteľstvo;;;podnik arizovaný cca 1942 Berta a Kováč;stavebný podnikateľ;;; Biermann M. a Kohnová O.;účtovná kancelária;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Biermann Oskar;zasielateľstvo;;;podnik arizovaný cca 1942 Biheller Dezider;obchod s elektropotrebami;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Biheller Dezider ;elektrotechnik a rádioobchodník;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 BINGOVÁ Laura?; krajčírkapri hoteli Janík;1.ČSR;; Bingová Berta;dámske krajčírstvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Bleuer;stavebný podnikateľ;;; Blüh Šándor;obchod s miešaným a koloniálnym tovarom a koreninami;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Bogyánska Irena;dámske krajčírstvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Bonko Ján;obchod s miešaným tovarom;;;Predtým Strassmann Adolf Prvá trenčianska borovičková, likérová dielňa, úč.sp.;;;1922; Borovičková;;Štefánikova ul.;zal. 1904; Božik Ján, Ďurža Ján;výroba sódovej vody;;;Predtým Lazarová Janeta Božík;sódovkáreň;;; BREDER Rudolf;holičstvo;Tyršova (potom Bratislavská) ul.;ex.1935-1942;po ňom prevzala Moraváčka vyd. Plšková v Zamarovciach Breder Rudolf;holič, Bratislavská ul.;;;podnik arizovaný cca 1942 Bréder Izidor;obchod so železom, inštalatérstvo atď.;;;podnik arizovaný cca 1942 Breuer Ladislav;drogéria, fotocentrála;;;Predtým Kubíček a spol. Brichta;tehelňa;;; BRIX János fia;utoda;;; Brix;tehelňa;;; Brlej Ján;obchod železom a kuchynským riadom;;;predtým Diamant, Jozef Brokeš Karol;hostinec a výčap;;;Predtým Kohn Leopold Brtko Eugen;ponožky, hlavné nám.na rohu;;;Predtým Haas BRTKOVÁ Mária; jemné dámske a pánske látky, textilná služba;roh námestia pri mestskej veži, tel.73; 1.SR, predtým Haasová; BRUNCLÍK Ján;výroba sódovej vody a limonád;Električná 17, tel.2280;; Brunclík;sódovkáreň;;; Buday Ján;špeditérstvo;;;Predtým Groag Eugen Buday Jozef;výroba tehly;;;Predtým Weil Pavel a Michal Bunček Emil, Habán Baltazár;obchod so železom, inštalatérstvo atď.;;;predtým Breder, Izidor Bustinová Cecília;dámska krajčírka;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Bavlnárske závody Vladimíra Iľjiča Lenina, n. p.;;;; Ceipek, továreň na výbušniny;;Štefánikova ul.;1906 - 1910; Centový;pekár;;; Cicutto Romulo;stavebný podnikateľ;;; R.Császtka nást., obchodník;;;1924; Császtka;tehelňa;;; Czelhoffer;zámočníctvo;;; ČAPRNDOVÁ Justína; výroba šnurovačiek a bielizne;Sládkovičova 8;; Čelko;tlačiareň;;; Černík;tlačiareň;;; ČERVEŇANOVÁ M.;pánske a dámske kaderníctvo; Hviezdoslavova ul., oproti Orionu; 1. SR; ČERVENKOVÁ Hildegarda, vd.; lekárňa Mater dolorosa, zal. 1919, zodp. lekárnik Aladár Ferényi; Hviezdoslavova 18, tel. 81, tel.133;; Čevela;stavebný podnikateľ;;; Defrissová Eugénia ;obchod s vlnou;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Dekora;maliarske družstvo;zal. 1946;; di Floriano;zámočníctvo (výroba pilníkov);;; Diamant Ernest;obchod so železom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Diamant Jozef;obchod železom a kuchynským riadom;;;podnik arizovaný cca 1942 DIAMANTOVÁ Viola;kozmetický ústav;Banková 2; R.1936; Diamantová-Bihellerová Viola;prikrášľovanie pleti (Banková2);;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Dieter;stavebný podnikateľ;;; Dieterova továreň na stavebné výrobky;;za mostami vpravo; zal. 1901; Dohnányi;tehelňa;;; Dohnányi;stavebný podnikateľ;;; Domový lesný priemysel, úč.sp.parná píla v Trenčíne;;;1922; Drgo Štefan;obchod s miešaným tovarom;;;Predtým Heimann Eduard Družba;nábytková továreň;;; ĎURŽOVÁ Helena; SIAM, obchod dámskym a detským módnym tovarom; pri mests. bráne;1.SR; Ďuržová Helena;Siam, obchod s detským a damským módnym tovarom, pri mest. bráne;;;Predtým Steinerová Margita Dužek Štefan a spol.;obchod miešaným tovarom;;;Predtým Fürst Samuel Dynamit Nobel, továreň na výbušniny;;Štefánikova ul.;pred 1918 - 1923; Eissler; píla;;; Erdö Hazai Ipar = Domáci lesný priemysel;píla a spracovanie dreva;juh Kubrej;Od 1911; Expositúra pro úpravu řeky Váhu;;;1922; Farkaš Teodor;zámočníctvo;;; Farkaš, Koloman;stolár;;; FASTOVÁ Beta; dámsky módny salón;Vajanského 26;R.1944; Federer I.;čalúnnik;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Federová R. ;pečenie gaštanov;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Feldmann Móric;obchod s pánskym módnym tovarom a šport.potrebami;;;podnik arizovaný cca 1942 Feldmann A.;pečenie gaštanov;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Feldmann Emanuel ;obchod s dobytkom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Feldmann Oskár ;obchod s módnym tovarom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Felldmannová Tini;dámska krajčírka;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Feuermannová Berta;predtlačiareň, vyšívanie monogramov;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Filip Jozef;zasielateľstvo;;;predtým Biermann, Oskar Filipek Michal;cukrárstvo;;;Predtým Weil Mikuláš Filipová Mária;obchod s miešaným tovarom;;;Predtým Kohnova Helena, vdova Filipp;stavebný podnikateľ;;; Finanční ředitelství;;;1922; Fischer Adolf;krajčír;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Fischerová Hermína, vd.;obchod s cukrovinkami po trhoch;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Flack M. L.;obchod galantérnym a módnym tovarom;;;podnik arizovaný cca 1942 Flack Vojtech Ing.;staviteľstvo (Bbc:zememerač!!);;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Fleischl;mlyn;;; FÖLDVÁRI Anton;umelecké a stavebné zámočníctvo, opravy váh a závaží;;; Földváry Anton;zámočníctvo;;; Folkmann E. ;predaj aetherických olejov;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Folkmann Ernest ;kúpa a predaj borovič. a iných éter. olej. a pol. plod.;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Františka Grossová;rezanie dreva;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Freundlichová Anna vd.;obchod s miešaným tovarom a predaj pálených liehových nápojov v zatv. fľašiach;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Fried Alfred;obchodné jednateľstvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Fried D. ;obchod s partiovým tovarom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Fried Dávid ;partiový obchod;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Fried Max;knihkupectvo;;;podnik arizovaný cca 1942 Friedmann Viliam Marek;obchod s miešaným tovarom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Friedmannová Júlia ;dámske krajčírstvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Friedmannová Julianna ;dámske krajčírstvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Frimmel;tehelňa;;; Trenčianska mliečareň, (majiteľ H.Fuchs);;;1924; Fuchs Dezider;hostinec a výčapnictvo;;;podnik arizovaný cca 1942 Fuchs Eduard;obchod s miešaným tovarom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Fuchs Eugen;kľampiar;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Fuchs Herman;obchod s mliekom a živnosť hostinská;;;podnik arizovaný cca 1942 Fuchs Mikuláš ;zlatník;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Samuel Fürst, obchodník;;;1924; Fürst Samuel;obchod miešaným tovarom;;;podnik arizovaný cca 1942 Fussgänger;kotláreň;;; GABI SALÓN;krajčírka;Ďurčekova ul.;; Knihtiskárna a kníhkupectví Ganslovo (Masarykovo nám.);;;1922; Gáťa Július;LIKVÍNA;;;tichí spoločníci Pechanec a Zajačka Gáťa Július;velkoobchod s vínom, výroba liehových nápojov;;;Predtým Kellermann bratia Gáťa Rudolf;obchod s konfekčným tovarom;;;Predtým Knöpfelmacher Izidor Vojtech Gerebenič, krajčír;;;1924; GEREBENITSOVÁ Etela a REHÁKOVÁ (=sestry Kokodičové);obchod ručnými prácami, detskou a dámskou konfekciou;Sládkovičova 1;predtým Andorová; Glücková Etela;modistka a klobučníčka;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Goldner Eduard;obchod s dobytkom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Goldner Eduard ml.;obchod s dobytkom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Goldner Filip ;obchod s dobytkom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Goldner Šimon ;obchod s dobytkom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 GOPPOLDOVÁ Julia; obchod klobúky ("MAISON KALMÁR"??);hlavné nám. 16;; Groag Eugen;obchod s uhlím, drevom a koksom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Groag Eugen;špeditérstvo;;;podnik arizovaný cca 1942 Gross Artúr;obchod s ovocím a lahôdkami;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Gross Jozef ;obchod s dobytkom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Gross Max;obchod s miešaným tovarom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Gross V.;zubotechnictvo;;;podnik arizovaný cca 1942 Grossmann Alexander;krajčírstvo;;;podnik arizovaný cca 1942 Grossová Františka;obchod s drevom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Grósz;tehelňa;;; Grün A.;čalúnnik;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Grünbaum; píla;;; Grünbaum Robert a Michal;obchod s drevom;;;podnik arizovaný cca 1942 Grünberg Žigmund ;povozníctvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Grünerová Katarína ;dámske krajčírstvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Gumonka Reithoffer;;;Cca 1910+?; Július Guttmann, maj.barviarne;;;1924; Guttmann J. ;čistiareň;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Guttmann Jakub;agentúra a komisionárstvo obchodného tovaru všetkých druhov;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 GUTTMANNOVÁ;galantéria;Hviezdoslavova ul.;; Realné gymnasium;;;1922; Haas;stavebný podnikateľ;;; Haas Artúr ;zámočník;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Haas Ernest ;menšie kamenárske práce;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Haas;ponožky, hlavné nám.na rohu;;;podnik arizovaný cca 1942 HAASOVÁ;strižný tovar a textil;hlav. nám. 1, roh námestia pri mestskej veži; R.1944;neskôr prevzal BRTKO Eugen majiteľkin brat Haasová Berta, r. Weissová;dámske krajčírstvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Habániková Emila a Irena;obchod so strižným tovarom;;;Predtým Süsz Jozef Halmeš Pavel;RENADO, remeselnícky nákupný dom;;;Predtým Löwenbein M., Ing. Harmann Július;obchod s miešaným tovarom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Hartmann Arnold;obchod s miešaným tovarom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Štefan Haško, pekár;;;1924; Hašková Margita r. Grünhutová;šitie bielizne;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Hauserová Berta;klobučníctvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Kaviaren „Helvetia“ Eduard Héda obchodvedúci;;;1924; Heimann Eduard;obchod s miešaným tovarom;;;podnik arizovaný cca 1942 „Helios“, technická spoločnosť;;;1924; Hellerová Erna, vdova;obchod s konfekčným tovarom;;;podnik arizovaný cca 1942 Herbaria;;Štefánikova ul.;od cca 1918;Stiglitz od 1918, neskôr Liška "Herbaria", Líška a spol.;Herbaria, továreň na likéry, veľkoobchod s vínom;;;Predtým Stiglitz Pavel Herczová Mária vyd. Goldnerová;dámske krajčírstvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Herškovičová Ružena ;dámske krajčírstvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 HEVEŠIOVÁ;trafika; v barakoch pri dolnom nádraží;; Ferd.Hinner, obchodník;;;1924; Hirschbein Ignác;stolár;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Höhla; píla;;; HOLČÁKOVÁ Anna;šnurovačky;Vajanského 8;; HOLOUBKOVÁ - URBASIOVNA Mária;fotoateliér;hlav. nám.;1919-1948; Holz Filip;obchod s vrecami;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Hom Simon a syn;veľkomäsiarstvo, velkoudenárstvo, továreň na konzervy;;;podnik arizovaný cca 1942 Leopold Horn, obchodník s cukrovinkami a delikatesmi (Buffet);;;1924; S.Horn a Syn, mäsiari a udenári;;;1924; Šimon Horn;Továreň na salámy a jemné údenárske vyrobky;;; Horn Henrich;jednateľstvo a komisionárstvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 HORNOVÁ;lahôdky;pri sv. trojici;; Hornová vdova;obchod s lahôdkami;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 HORYLOVÁ;mliekáreň;medzi mest. vežou a piarist. kostolom;; vdova Jánova Hradko, majiteľka hostinca „Pod Hradom“;;;1924; Hrádocký Robert (Bbc:Ladányi?);mäsiar a údenár;;;Predtým Weiss Jindrich Hubocký;zámočníctvo;;; Hudcovská Etela;obchod so strižným a módnym tovarom;;;Predtým Schlesinger Ferdinand Hudcovská Etela;Grün Šalamon, nástupca syn Vojtech;;;Predtým Šalamon Vojtech Hudcovský Jozef, Margorin Michal;HUDMAR-obchod konfekč. tovarom;;;Predtým Weiss Samuel ml. Hudec Jozef;obchod so strižným tovarom a konfekciou;;;Predtým Neumann Max Hudec Ján;Elite, obchod so strižným tovarom;;;Predtým Weisz Ignác Hunnia, továreň na výbušniny;;Štefánikova ul.;1915 - 1923; CHOVANOVÁ Mária, vd.;kníhkupectvo a papiernictvo;Vajanského 12 (32?), medzi kostolom ev. a sestričiek;asi 1919-1948; Hotel Ilava, Hviezdoslavova ul., 12 izieb;;;1922; Ing. Gustáv Dohnányi;kúpa dreva v horách, (spracovanie), obchod s drevom a stavebným materiálom;;;Predtým Löwenbein Fridrich a Samuel IVA;ručné práce;;; Jakubík Rudolf, Jakubíková Júlia;hostinec a výčapnictvo;;;Predtým Fuchs Dezider Jozef Janík, majiteľ hostinca „Ilava“;;;1924; JANSOVÁ Ružena;obchod mieš. tovarom;Hviezdoslavova 32;R. 1938;neskôr Kišš evanjelik ktorého syn Milan robil v KMP. JÁSZAYOVÁ - DRELICSKOVÁ Illy (t.j. Helena);fotoateliér;hlav. nám. (v starom šľachtickom konvikte kde Sternova neskôr Pollákova Mestská kaviarňa), neskôr Farská ul.;asi 1932 - asi 1948; Ježík Ľudovít;obchod so železom;;;Predtým Lichtenberg Pavel Jozefčík;stavebný podnikateľ;;; KABELÁČ J.;vodovody a ústredné kúrenie;Hviezdoslavova 35, tel.95;; KAČICOVE SESTRY;tri krajčírky;Farská ul.5;R. 1944; Kalmár A.;sklenárstvo a rámovanie;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Kalmár Arnold;sklenárstvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Kalmárová Regina;módistka;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Kardoš Karol;obchod s konfekčným tovarom;;;Predtým Hellerová Erna, vdova KASRIELOVÁ Anna;obchod mieš. tovarom, sklad fy. Meinl;R. 1935;; Kasrielová Anna;mieš.tovar, sklad Meinl;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Katz Abrahám;vulkanizačná dielňa;;;podnik arizovaný cca 1942 Max Kaunitz, hostinský;;;1924; Viliam Kellermann, majiteľ kaviarne „Nový Svet“;;;1924; Kellermann;likérka;;; Kellermann bratia;velkoobchod s vínom, výroba liehových nápojov;;;podnik arizovaný cca 1942 KELLEROVÁ Milena, vd.;čalúnictvo, nábytok;;; Kelleti Jozef;obchod s lahôdkami;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Kemfner Koloman ;kľampiar;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 KIACOVÁ Terézia;kaderníctvo;medzi mest. vežou a piarist. kostolom;asi po r. 1935; Kirchner;tehelňa;;; KIŠŠ Bedrich;obchod;Hviezdoslavova ul., v evanjelickom dome;;predtým Češka Ružena KLČOVÁ;trafika;oproti sedrii na severnom okraji parčíka kde aj teraz trafika;; Kleinová Margita;obchod s miešaným tovarom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Klimek Hugo;Löwien Šimon, obchod železo + kachle;;;Predtým Schwarz Zigmund Klobušický Ján;obchod s módnym tovarom;;;Predtým Schlesinger Karol Kníhtlačiareň okružných notárov;;;; Kníhtlačiareň Trenčanských novín;;;; Knöpfelmacher;nábytková továreň;;; Knöpfelmacher Ernest a Elza;nábytková továrňa;;;podnik arizovaný cca 1942 Knöpfelmacher Izidor;obchod s konfekčným tovarom;;;podnik arizovaný cca 1942 Knöpfelmacher Otto;obchod s miešaným tovarom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Knöpfelmacherová Jozefa, vd.;obchod s nábytkom a kobercami;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Kohn; píla;;; Kohn Adolf;pekárstvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Kohn Albert;obchod s drevom, uhlím a stavebným materiálom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Kohn Dávid;rádio-obchod;;;podnik arizovaný cca 1942 Kohn H. ;kefárstvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Kohn J.;obchod s bielizňou;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Kohn Július;rádioobchodník, obchod s elektropotrebami;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Kohn Leopold;hostinec a výčap;;;podnik arizovaný cca 1942 Kohn Samuel ;obchod s módnym tovarom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Kohnova Helena, vdova;obchod s miešaným tovarom;;;podnik arizovaný cca 1942 Kohnová Berta;obchod s miešaným tovarom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Kohnová Janetta r. Schwartzová;módistvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Kohnová Pavla;mliekáreň;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Konštrukta;;od 1950; zal. 1953; Mikuláš Kontšek, obchodník;;;1924; Kopecký;stavebný podnikateľ;;; Kopperová Melánia;dámska krajčírka;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Kornhauser Móric;obchod s drevom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Kornhauser a Herzka;Liehovar a kvasnicová továreň;;; Körpel Filip;obchod s miešaným tovarom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Kosík;vážsky mlyn;;; Karol Kostka, udenársky majster;;;1924; KOŠÍKOVÁ Oľga;obchod krátkym tovarom;hlav. nám. 33;R. 1944;spolu s Magdou Androvičovou, pred nimi obchod patril židovke Mohrovej Košíková Olga ;obchod s textilným tovarom;;;Predtým Mohrová Katarína Koth Ernest;obchod s obuvou;;;podnik arizovaný cca 1942 Koth Ernest;obchod kožou;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Michal Kovačovský, maliar;;;1924; Kozmetický závod;Kozmetický závod;hlavné námestie;193+;Antom Cviček, Sucholin Krajčírske výrobné družstvo;;;1924; Krausová E. ;pečenie gaštanov;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Krausz, hostinský, Istebník, nádr.;;;1924; Krúpa;stavebný podnikateľ;;; Ku sv. Duchu;Lekáreň k Sv. Duchu, zal. 1662;tel. 47;; Kubíček a spol.;drogéria, fotocentrála;;;podnik arizovaný cca 1942 Kubíček a Strassmann;výroba tehál;;;podnik arizovaný cca 1942 KUČÁKOVÁ Emília;lahôdkareň, ovocie, údeniny, cukrovinky, mliečne výrobky;Štefánikova ul. 4;1.SR; Kučera J. ;predaj novín;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Kurländer Juraj;obchod módnym tovarom a kobercami;;;podnik arizovaný cca 1942 Módny dom A. Kürti;;;1924; Prvá slovenská továreň na droždí;;;1922; Kvaššay Vojtech;inštalovanie vodovodov, kanalizácia a ústredné kúrenie;;;Predtým Löwenbein Ignác Ladislav Kotrba a Magdaléna Martišovičová;hodinár a zlatník;;;predtým Beim, Albert Ján Lamoš, hostinský (Plzeňský Dvor);;;1924; Landstein;tlačiareň;;; Landstein Ignác;knihtlačiareň Grafia;;;podnik arizovaný cca 1942 Lazarová Janeta;výroba sódovej vody;;;podnik arizovaný cca 1942 Lebovič Martin;vetešník;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Lebovič Martin;obchod so starým šatstvom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Štefan Ledényi, holič;;;1924; Státní lesní úřad;;;1922; Lichtenberg Pavel;obchod so železom;;;podnik arizovaný cca 1942 Likvína;likérka Kellermann;;; Karol Lizoň, remenár;;;1924; Lonský;Kotláreň;;pred 1887; Lonský Pavol; výroba kachlíc;;od 1898; Letecké opravovne Trenčín;;;; Löwaová Janetta;modistka;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 LöWENBEIN F. fia;;Simon utcza;1907; Löwenbein Fridrich a Samuel ;kúpa dreva v horách, (spracovanie), obchod s drevom a stavebným materiálom;;;podnik arizovaný cca 1942 Löwenbein Ignác;inštalovanie vodovodov, kanalizácia a ústredné kúrenie;;;podnik arizovaný cca 1942 Löwenbein M., Ing.;RENADO, remeselnícky nákupný dom;;;podnik arizovaný cca 1942 Löwy Dezider;drogéria Biely kríž;;;podnik arizovaný cca 1942 Löwy Samuel ;jednateľ;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Lukášková;sódovkáreň;;; Mahrer;nábytková továreň;;; MAHREROVÁ;šnurovačky;medzi mest. vežou a piarist. kostolom ??;; Pavel Makk, maj.módneho salónu;;;1924; MAKKOVÁ Júlia;moderný krajčírsky salón;Farská 2;1.SR; Maráky;stavebný podnikateľ;;; Márer;tehelňa;;; Márerová Rozália;výroba šnurovačiek;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 MARK Pálné;Angol és francia Nör SZABÓ NÖ;Fötér 23;1916; Mayer Samuel;obchod so strižným, módnym, pleteným a krátkym tovarom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 MEISZLER Zsiga;;tel. interurban 97;1912; Melocco;stavebný podnikateľ;;; Merina, n. p.;;;; Messerschmidt;pekár;;; Mesto Trenčín;živnosť hostinská;;;Predtým Starková Matilda, vdova Mesto Trenčín;živnosť hostinská;;;Predtým Zoltánová Rozália, vdova Mestská elektráreň;;;1922; Mestská elektráreň;;Električná ul.;od 1907); bitúnok;;;; Kavárna Městská (Masarykovo nám.);;;1922; Mestský pivovar;;;; Mešťanská banka;;;1922; Mešťanská škola;;;1922; MICANIOVÁ Joža;dámska krajčírka;nám. sv. Anny 17;R. 1933; Mihálfy;tlačiareň;;; Mihaliček a Spol., obchodníci;;;1924; MIHALIČEKOVÁ J., vd.;kvetinová sieň;hlav. nám.;;nástupca Fr. Pytlík, záhradníctvo v Záblatí Michal Bahno;Odevný dom "City";;;Predtým Michal Bahno Michalec, Artur;zámočníctvo;;; Mikšík, Ján;zámočníctvo;;; MINÁRIKOVÁ;krajčírka;hlavné nám.-oproti Androvičovi;; Mliekareň;Sihoť;od 1943;; MOHR Mór;;tel. 123;; MOHROVÁ;textil. galantéria, obchod krátkym tovarom;hlav. nám. 33;;neskôr Košíková Oľga (spolu s Androvičovou Magdou) Mohrová Katarína;obchod s textilným tovarom;;;podnik arizovaný cca 1942 MURINOVÁ;lekáreň "U božského srdca Ježišovho";nám. sv. Anny 10, tel. 111;po 1938; Nádaš Martin ;obchod s kobercami;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Nemák Koloman;obchod krátkym a strižným tovarom;;;Predtým Weinreb Šalamon Nemec Štefan Dr.;zubotechnictvo;;;Predtým Gross V. Stoliční veřejná nemocnice;;;1922; NEUMANN Max;textil;;R-U; Neumann Max;obchod so strižným tovarom a konfekciou;;;podnik arizovaný cca 1942 NIEGREISZ Béla és FUCHS Albert;epitömesterek és vállalkozók;;cca1913; Nobel - Bickford;;;Cca 1920; NOVÁKOVÁ Anna;hostinec a reštaurácia "U pošty";hlav. nám. 26;;predtým Ant. Cviček (ale obchod prevádzkoval Cvičekov švagor Ondrejička). Za RU monarchie majiteľ Lencz. NOVOSADOVÁ Greta;GRETA salón, klobúky a závoje;;R.1944; Kavárna Nový Svět, ul. Hviezdoslavova;;;1922; Obchodná a priemyselná banka;;;1922; Obchodní škola;;;1922; Župní obilní úřad;;;1922; Odevspol;;;; Okresní soud;;;1922; Omnia;;juh Kubrej;od 1946; Ondrášková Mária;obchod s cukríkami;;;Predtým Tochtenová Klára Ján Oppelt, obchodník;;;1924; Oppelt Ján;odevná a textilná továreň;zal. 1944;; Orgoník;autodielňa;;; Odevné závody;;;; Ozeta;;;; Odevné závody Viliama Širokého;;;; Papp Emil, Horný šánec;krčma, Štúrove nám. č. 3;;;Predtým Singer Parný mlýn;;;1922; Pařízek;stavebný podnikateľ;;; Vd. Pažická, maj.hostinca „Lenc“;;;1924; Hostinec u Pažického (nám. Masarykovo) zároveň turistická poptavárna;;;1922; Pechanec a Gáborík;;zal. 1938;; PEŤOVSKÁ K.;výroba šnurovačiek, dámske krajčírstvo;Hviezdoslavova 21;1.SR; Pinčák;tlačiareň;;; Plško Ján;výroba tehál;;;Predtým Kubíček a Strassmann Plšková;holičstvo, Bratislavská ul.;;;predtým Breder, Rudolf Ondrej Pobežal, pekár;;;1924; Ján Pobežal, pekar;;;1924; Pobežal;pekár;;; Pokorný Ľudevít;obchod s konfekčným tovarom;;;Predtým Süsz Adolf Polák a Pivovarči;obchod so strižným a módnym tovarom;;;Predtým Süsz Ľudovít Emil Pollák, kaviarnik;;;1924; Pollák;tehelňa;;; Pollák;stavebný podnikateľ;;; Pollák František ;obuvníctvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Pollák I. ;čalúnnik;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Pollák Ľudovít ;výroba tehly a škridle;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Hostinec Š.Porubskyho;;;1924; Pošta, telegrafní a telefonní úřad na Masarykově nám.;;;1922; Považská chemická továreň;;;1922; Považská chemická továreň;;žeby námestie?;;Broczek zal. 1918, neskôr Toffler a Halaša Prachár, Viliam;autogaráže;;; PRACHÁROVÁ J., vd.; garáž; Horný šanec;; PRETZELMAYEROVÁ Laura;obchod lahôdky;Sládkovičova ul.;; Pretzelmayerová Laura;lahôdky, Sládkovičova ul.;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Alex. Prchálek pekar;;;1924; Prchálek;pekár;;; PRCHÁLEKOVÁ Amália, vd.;pekáreň;Hviezdosalvova ul. (oproti Bankovej ul.);R.1938; Prinz Vojtech a syn;obchod s drevom;;;Predtým Grünbaum Robert a Michal Prvá slovenská továreň na lietadlá;Biskupice;od 1943;; Prvá trenčianska nábytková továreň;;;; Prvá Trenčianska parná tehelňa;;;; Putz, Pavol;puškárstvo;;; Rapaič Robert;cukrárstvo, podávanie kávy, čaju, čokolády;;;predtým Bardoš, Jozef Rehák Ľudevít;obchod s pánskym módnym tovarom a šport.potrebami;;;predtým Feldmann, Móric Reháková Anna (Bbc:+Gerebenitsová Etela=2sestry Rehákové);obchod s konfekciou a ručnými prácami;;;predtým Andorová Amália Reif Jakub ;pekárstvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Reich Artur ;šitie bielizne;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Reichová Berta ;obchod s výšivkami;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Reichová Berta (Lacetta);šitie bielizne;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 REISOVÁ - KUTNÁ Štefánia;lahôdkarstvo;Vajanského ul., tel. 2175;; Reiss Alfréd;hostinec a výčap;;;podnik arizovaný cca 1942 Reiss Alfréd ;výroba likérových nápojov;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Reithoffera J.synovia, gumová a kabelová továreň;;;1922; Repka;nábytková továreň;;; Repka Jozef;nábytková továrňa;;;Predtým Knöpfelmacher Ernest a Elza Ringwald Karol;obch. módn tov. a striž. tov.;;;podnik arizovaný cca 1942 Gustáv Ripka, hostinský (Parkový Kiosk);;;1924; Restaurace Ripkova (u nádraží);;;1922; Ripka Aladár Oskar;drogéria Biely kríž;;;Predtým Löwy Dezider Ročák - Povážská stavebná spoločnosť;stavebný podnikateľ;;; David Rosenfeld, kaviarnik;;;1924; Rosenfeld Ármin;pílenie paliv.dreva, predaj dreva a uhlia;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Rosenfeld Eliáš;obchod s drevom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Rosenfeld Herman;obchod s drevom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Rosenfeldová Helena ;šitie bielizne;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Rosenzweig Adolf;obchod s dobytkom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Rotter Ignác ;inštalatér;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 ROTTEROVÁ;predaj novín;pri kaplnke sv. Anny;; Rurák Jozef;obchod s kožou;;;Predtým Schwartz Nathan Rusnyák František ;krajčírstvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Ferd.Rybniček, hodinár a zlatník;;;1924; Sándor;tlačiareň;;; Juraj Sedlaček, udenár a mäsiar;;;1924; Sedria (krajský soud);;;1922; Schalit K. ;výroba kozmetických článkov;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Schalit Karol Ing.;výroba kozmetických článkov;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Adolf Schaner, udenár;;;1924; Rud.Scháner, ml.udenár a mäsiar;;;1924; Rudolf Schaner;Továreň na spracovanie mäsa;;; Restaurace Scheidlerova v ul. Vajanského;;;1922; Schillerová Berta ;výroba šnurovačiek a bielizne;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Schlesinger;tehelňa;;; Schlesinger Ferdinand;obchod so strižným a módnym tovarom;;;podnik arizovaný cca 1942 Schlesinger František;obchod s lahôdkami a potravinami;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Schlesinger Karol;obchod s módnym tovarom;;;podnik arizovaný cca 1942 Schlesinger R. Františka;obchod s lahôdkami a potravinami;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Schlesingerová Gizela;obchod so stavebným materiálom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Schlesingerová Gizela, vd.;výroba tehly;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 František Schmitz, holič;;;1924; Schönová Helena (Weissová);obchod s kuchynským riadom, sklom a porcelánom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Schönová Helena (Weissová);obchod s kuchynským riadom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Schultz Alexander ;kníhtlačiareň;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Schultzová Frida;obchod s miešaným tovarom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Schulz;tlačiareň;;; SCHULZOVÁ Amália;reštaurácia;Pribinova 2;1.SR; Schwartz Nathan;obchod s kožou;;;podnik arizovaný cca 1942 Schwarz Zigmund;Löwien Šimon, obchod železo + kachle;;;podnik arizovaný cca 1942 SCHWEIDLEROVÁ Anna;modistka;Masarykovo 26;R.1933; Sigmund;pekár;;; Hotel Sikla, Palackého ul., 11 izieb;;;1922; Sikorčin Ján;obchod s miešaným tovarom;;;Predtým Tauss Viliam Singer;tehelňa;;; Singer; píla;;; Singer Samuela vd.;obchod s miešaným tovarom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Singer;krčma, Štúrove nám. č. 3;;;podnik arizovaný cca 1942 Singerová Etela, vd.;obchod s potravinami;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Singerová Jolana ;šitie bielizne;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Sirný Florián;vulkanizačná dielňa;;;Predtým Katz Abrahám SKOPALOVÁ Ľud., "LIPA";umelecké ručné práce, ľudový priemysel;hlav. nám. 9;; SLABEŇÁKOVÁ Mariena;dámsky a detský módny salón;Hviezdosalvova 5;R. 1939; Slávia, likérová továreň;;;1922; Slovakotex;;;; Slovlik, prvá slovenská likérová továrňa;;;; "Slovpol" družstvo s.r.o. Bratislava;veľkomäsiarstvo, velkoudenárstvo, továreň na konzervy;;;Predtým Hom S. a syn slúžnovský úřad;;;1922; Smetana Hugo;obchod s kožou;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Smutný Jára;bicykle;;; Spojené odevné podniky ???;;;; SOPKOVÁ Mária vd.;záhradná reštaurácia, obchod mieš. tovarom;Súdna ul. 8;; Sporiteľňa Trenčianska;;;1922; Stanga Robert;holičstvo, hlavné nám.;;;Predtým Vágo Stanglová Berta ;dámske krajčírstvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Móric Stark, majiteľ „Mestského hostinca“;;;1924; Starková Matilda, vdova;živnosť hostinská;;;podnik arizovaný cca 1942 Státní stavební úřad;;;1922; Bratia Stein-ovia, hostinskí;;;1924; Vinárna Steinova, ul. Hviezdoslavova;;;1922; STEINER Carola;;;rok 191X; Steinerová Margita;Siam, obchod s detským a damským módnym tovarom, pri mest. bráne;;;podnik arizovaný cca 1942 Steis Ján;obchod s obuvou;;;Predtým Koth Ernest Stern Max a syn, majiteľ Jozef Selle;fotografiststvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Stiglitz Pavel;Herbaria, továreň na likéry, veľkoobchod s vínom;;;podnik arizovaný cca 1942 Stránský Anton;obchod s látkami;;;Predtým Weinerová Berta Stránský Anton;lahôdky, Hviezdoslavova X Banková ul. , rožný Lorandov dom;;;Predtým Weinerová Berta Strassmann;tehelňa;;; Strassmann Adolf;obchod s miešaným tovarom;;;podnik arizovaný cca 1942 Strojárne 9.mája;;juh Kubrej;; Strojodev;;;; SUGAR Armin;okl. elektrotechnikus;;1907; Süsz Adolf;obchod s konfekčným tovarom;;;podnik arizovaný cca 1942 Süsz Jozef;obchod so strižným tovarom;;;podnik arizovaný cca 1942 Süsz Ľudovít;obchod so strižným a módnym tovarom;;;podnik arizovaný cca 1942 Svatoš;stavebný podnikateľ;;; Stolárske družstvo „Svojpomoc“;;;1924; Svojpomoc;stolárske družstvo;;; Jozef Szarka, holič;;;1924; Ženo Szarka, holič;;;1924; Szold;tlačiareň;;; Šalamon Vojtech;Grün Šalamon, nástupca syn Vojtech;;;podnik arizovaný cca 1942 Anton Šandrik, továrňa na ocot, Bánovce pri Trenčíne;;;1924; Ševelová Jozefína;obch. módn tov. a striž. tov.;;;Predtým Ringwald Karol Šimko Ján a spol.;zasielateľstvo, obchod s uhlím a koksom;;;predtým Barna, Belo Škarnitzel;tlačiareň;;; Škoda;;juh Kubrej;; Šopronyiová Ľudovítová;výroba šnurovačiek;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Štátna ovocinárska škôlka;;;; Štefánik;stavebný podnikateľ;;; Ján Šteiss, obuvník;;;1924; Vojtech Šuhajda, udenár a mäsiar;;;1924; Švehla;tlačiareň;;; Švehla František;knihtlačiareň Grafia;;;Predtým Landstein Ignác „Tatra“, spoločnosť pre sbieranie a zúžitkovanie liečivých bylín;;;1922; Tauss Viliam;obchod s miešaným tovarom;;;podnik arizovaný cca 1942 Teschnerová N.;obchod s lahôdkami a potravinami;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Technicko-ekonomický ústav odevného priemyslu na Slovensku;;;; Texing;projektová organizácia;;; Tiberghien synovia, súkenná továreň;;;1922; Tiberghien fils;textiná továreň;;; „Titanic“, továreň traskavín;;;1922; Titanit, továreň na výbušniny;;Štefánikova ul.;Od 1910 - 1915; Todt Organisation;;juh Kubrej;; Toffler a Halaša;Veľká drogeria;Stalinovo nám. 13, tel. 2047;; TOCHTENOVÁ;predaj cukríkov v búdke na chodníku;nám. sv. Anny;; Tochtenová Klára;obchod s cukríkami;;;podnik arizovaný cca 1942 Tománek;mlyn;;; Tomek;stavebný podnikateľ;;; TOS;;juh Kubrej;; TOS;;juh Kubrej;; Rámagyár;;;Od 1907, krátko; TREFNÁ - HORÁČKOVÁ Filoména;fotoateliér "umelecká fotografia D'ART";nám. sv. Anny 6;1.SR; A. Trefný, elektrotechnický závod;;;1924; Trens;;juh Kubrej;; Treumann Jakub ;tokár;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 TTOS;;juh Kubrej;; Turteltaub Dezider ;obchod s dobytkom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Turteltaub Július ;obchod s dobytkom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 TVRDOŇOVÁ;obchod zelenina;Legionárska ul. (pred Biskupic. rampami);; UHERKOVÁ A.J.;Kníhkupectvo a papiernictvo, "prvý 100% arizovaný obchod v Trenčíne, kresťanský podnik";hlav. nám 15;;predtým majiteľ Max Fried Uherková Anna;knihkupectvo;;;predtým Fried Max Ústav mechanizácie odevnej výroby;;;; Vojtech Urbánek, údenár;;;1924; Rudolf Urbánek, udenár a mäsiar;;;1924; Urbánek Vojtech;veľkomäsiarstvo a veľkoudenárstvo;;; Urbánek Václav;obchod módnym tovarom a kobercami;;;Predtým Kurländer Juraj Urbánek Václav;tehelňa;;; URBANOVÁ Štefánia;obchodný dom;tel. 2288;1.SR;predtým Flack Urbanová Štefánia;obchod galantérnym a módnym tovarom;;;predtým Flack Ústav systémového inžinierstva priemyslu;;;; Úverná banka;;;1922; Uzotex;Odbytovo – zásobovacia základňa odev. Priemyslu;;; Vadáss Armín;obuvníctvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Vágo;holičstvo, hlavné nám.;;;podnik arizovaný cca 1942 Valcový mlyn;mlyn;;; Jozef Vatulík, hodinár;;;1924; Veža;spoločnosť pre stavbu mlynov a píl;;; VILDA;modistka;Štefánikova 34;;majiteľka pravdepodobne Rozumová Višňovský a Coufal;nábytková továreň;;; Vitek , Anton;autodielňa;;; Vokál;tlačiareň;;; VOTAVOVÁ? Heda;holičstvo a kaderníctvo;Piaristská ul.;R. 1939; Výskumný ústav obrábacích strojov...;;juh Kubrej;Po 1968??; Vyskočil, maj.pivného skladu;;;1924; Vyskočil;sódovkáreň;;; Wagmann Ignác;obchod s odpadkami a kožou;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Walter;;juh Kubrej;od 1937; Weil; píla;;; Weil Michal a Pavel;parná píla, obchod s drevom;;;podnik arizovaný cca 1942 Weil Mikuláš;cukrárstvo;;;podnik arizovaný cca 1942 Weil Pavel a Michal;výroba tehly;;;podnik arizovaný cca 1942 Weil E.;tehelňa;;; Weilová Ernestína;obchod s miešaným tovarom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Weiner Alexander ;stolár;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Weiner Eduard;obchod s miešaným tovarom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Weiner Karol;kramárstvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 WEINEROVÁ;obchod lahôdkareň;na rohu ul. Banková a Hviezdoslavova v Lorantovom dome, alebo pod mestskou vežou?;1.ČSR;neskôr Stránsky?? Weinerová Berta;obchod s látkami;;;podnik arizovaný cca 1942 Weinerová Berta;lahôdky, Hviezdoslavova X Banková ul. , rožný Lorandov dom;;;podnik arizovaný cca 1942 Weinerová Leopoldína;obchod s miešaným tovarom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Weinreb Šalamon;obchod krátkym a strižným tovarom;;;podnik arizovaný cca 1942 Jozef Weiss, obchodník;;;1924; Herman Weiss a spol., obchodník so sklom a kuchyňským náradím;;;1924; Weiss A.;nákladná autodoprava;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Weiss Arpád ;krajčír;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Weiss Dávid;stolár;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Weiss Henrich;obchod s dobytkom ako senzal;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Weiss Jindrich;obchod s miešaným tovarom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Weiss Jindrich;mäsiar a údenár;;;podnik arizovaný cca 1942 Weiss Jozef ;Odevný dom "City";;;podnik arizovaný cca 1942 Weiss Móric;kožkár;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Weiss Samuel ml.;obchod konfekč. tovarom;;;podnik arizovaný cca 1942 Weiss Viliam;obchod s ovocím;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Weissová Anna ;povozníctvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Weissová Matilda;dámske krajčírstvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Weissová Matilda;dámske krajčírstvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Leopold Weisz, cukrár;;;1924; Weisz Anton;výroba šnurovačiek a bandažista;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Weisz Henrik;mäsiar a údenár;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Weisz Ignác;Elite, obchod so strižným tovarom;;;podnik arizovaný cca 1942 Wichterle - Kovařík (Wiko);predaj poľnohosp.strojov;;; WOHLSTEIN;Kaviarňa U Matúša Trenčianskeho;Hviezdoslavova ul.;;po asi 1933? J. Meidlinger Wolf, Zdeno;autodielňa;;; Št. Zamaróczy, kominársky majster;;;1924; Zamaróczy; píla;;; Zamarovská tehelňa;;;; Zamarovský;tehelňa;;; Zamarovský Štefan a syn;parná píla, obchod s drevom;;;Predtým Weil Michal a Pavel Zaťková Katarína;obchod s mliekom a živnosť hostinská;;;Predtým Fuchs Herman Závodný;stavebný podnikateľ;;; Restaurace pod „Závojem“ (pod hradem);;;1922; Zemedělský inspektorát;;;1922; Zerkovic František ;zámočník;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Zerkovič;autodielňa?;;; Zerkovitzová Žofia ;dámske krajčírstvo;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Jakub Ziegler, majiteľ sódovej továrne;;;1924; Ziegler;sódovkáreň;;; Závody Klimenta Jefremoviča Vorošilova;;juh Kubrej;; Šimon Zoltán, kaviarnik;;;1924; Zoltán a Földváry, hodinári;;;1924; Zoltánová Rozália, vdova;živnosť hostinská;;;podnik arizovaný cca 1942 Zuckermandl Hugo;obchod so železom;;;podnik zlikvidovaný cca 1942 Samuel Zugmann, pekár;;;1924; Zugmann;pekár;;; Zwach Gejza;rádio-obchod;;;Predtým Kohn Dávid Žitňan Alojz;krajčírstvo;;;Predtým Grossmann Alexander Rodinná škola „Živena“;;;1922; Županský úřad;;;1922; Zlatokov;;;; Roľnícke skladištné družstvo;;zal. 1939;; Supervenus (Venus);;okolo 1943 - 1948;; Nehera;;zal. 1939;; Odeva;;;; (Koniec zoznamu)

Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 1996-2020.

Zverejnené na www.trencan.6f.sk
Toto dielo je tu sprístupnené výhradne pre osobnú potrebu iba fyzických osôb
na štúdium výlučne v autorovom pôvodnom umiestnení a s pôvodnou adresou.
Toto dielo je v príslušnej variante uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve.
Súčasný obsah nemusí byť úplný ani konečný.

Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
v prípade ich zistenia autor uvíta upozornenie.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.

Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Na prípadné použitie diela (čo i len čiastočné) treba súhlas autora.
Ele adresa autora je v hlavičke hlavnej stránky.
Za reálnej spoločenskej praxe (nielen góglu) porušovania Autorského zákona
pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)


Návrat späť na vrch tejto strany


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: