Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

KNIHOVNIČKA TRENČANA
prístupná zdarma pre každého na čítanie,
bez registrácie či prihlasovania,
s cieľom povzbudiť upadajúce čítanie.
Posledná zmena [MM/DD/RRRR] =


Súpisu literatúry o Trenčíne je venovaná samostatná téma, je ako položka uvedená aj v zozname tu nižšie.
Samotná literatúra o Trenčíne je dostupná rôzne a nie vždy ľahko.
Ako prvý zdroj odporúčam miestne oddelenie trenčianskej verejnej knižnice.
V knižniciach obvykle bývajú knihy, ale nie tematické súbory článkov, ani knihy v elektronickej forme; toto sa začína meniť, a ani táto knihovnička TRENČANa si takéto obmedzenie nekladie.
V tejto knihovničke sú na priame čítanie dostupné niektoré (prevažne menej dostupné, teda najmä staršie) knižničné položky z oblasti pôsobnosti tejto stránky (história, predovšetkým Trenčína), najmä knihy a brožúry, ale tiež niektoré články, a to už predtým zverejnené, ale aj doposiaľ nezverejnené; niektoré sú umiestnené na iných miestach tejto stránky TRENČAN (pohľadať).
Na čítanie sú tu ako "e-knihy" súbory zväčša v elektronickom (počítačovom) formáte pdf.
Každá položka nižšie obsahuje hypertextový odkaz - po ťuknutí na položku sa príslušné dielo otvorí.
Z dôvodu časovej nestálosti adries nie sú tu spravidla žiadne odkazy na iné internetové stránky.
Tiež tu nie sú položky, ktoré z rôznych dôvodov nie sú druhotne prevedené do elektronickej formy ("digitalizované"); na dopyt však niekedy tiež môžu byť sprostredkované na štúdium.
Položky sú zaradené do knihovničky s vôľou byť v súlade s autorským zákonom, teda bez zmien, s vyjadrením autorstva, spravidla s autorovým súhlasom, alebo s ukončenou autorskou ochranou, prípadne (najčastejšie z iného voľného internetového umiestnenia) prevzaté také, kde označenie autorstva nebolo natoľko jednoznačné, aby sa na jeho základe podarilo s autorom vojsť do styku za účelom dorešenia náležitostí (ochotne sa dorieši podľa prípadne dodatočne prejavenej vôle oprávneného); je tiež možné uvedenie časti ako citátu.
Poradie je podľa roku prvého zverejnenia; ak nebolo zverejnené, tak podľa roku (známeho či inak určeného) ukončenia.
Knihy Rektora Braneckého sú predovšetkým na samostatnej podstránke TRENČANa ("Rektor Branecký - Braneckého knihy všetkým a zadarmo"), ale sú dostupné aj na tejto podstránke "Knihovnička TRENČANa".
Časom som uznal za vhodné umiestniť tu v knihovničke aj knihovnícke údaje (zoznamy), tiež staršie položky týkajúce sa celého Slovenska, ako aj inú všeobecnú literatúru. Napokon treba pripustiť možnosť mimoriadneho zaradenia položiek aj nad rámec uvedených zásad.
Čas tiež priniesol odkazy na diela umiestnené na iných stránkach.

 • 1865 - Trenčanská studňa. Autor: Mikuláš Dohnáni.    Báseň o Fatme a Omarovi, z r. 1865.    Pridané na Vianoce roku 2015.
 • 1893 - Sprievodca mestom Trenčín a jeho históriou. Autor: Karol Krasňanský. Strojový preklad zo strojne načítaného textu knihy v maďarskom jazyku.    Pridané 16.3.2021.
 • 1898 - O škole trenčínské a prešpurské za Palackého mládí. Autor: Jaroslav Vlček. In: Památník na oslavu stých narozenin Františka Palackého. Praha 1898.    Pridané 3.3.2017.
 • 1905 - Hrad Trenčín. Autor: Jozef Ellenbogen - Könyöki.    Pridané 12.12.2016.
 • 1918 - Trenčín vo Viedenských novinach    Pridané na Mikuláša roku 2016.
 • 1919 - Trenčín v diele "Češi na Slovensku" od autora Karla Kálala.    (Výťah.) Pridané 22.1.2016.
 • 1929 - Skalka. Autor: Jozef Branecký. (B906)
 • ÿi> 1935 - Hrad Trenčín. Autor: Ľudovít Janota.    Pridané 8.4.2017.
 • 1939 - Trenčín v boji o samostatnosť Slovenského štátu. Udalosti v dňoch 6. okt. 1938 - 20. februára 1939. Autor: Ľubomír Lupták.
 • 1940 - Ujovi Halašovi
 • 1942 - Trenčín vo vtipoch. (B1121)
 • 1943 - Z tisícročia. Autor: Jozef Branecký. (B1110)
 • 1946 - Krátke dejiny zuborského kláštora a opátstva. Autor: Jozef Branecký.
 • 1946 - Čo si máme pozrieť v Trenčíne? Autor: Jozef Branecký. (B94)
 • 1947 - Čo máme vedieť o kostole piaristov v Trenčíne? Autor: Jozef Branecký. (B905)
 • 1947 - Čo máme vedieť o Skalke pri Trenčíne? Autor: Jozef Branecký. (B---)
 • 1949 - Čo si máme pozrieť v Trenčíne? Krátke dejiny Trenčína a hradu (179 - 1949). (1949, 64 strán) Autor: Jozef Branecký. B95
 • 1957 - 50. jubileum trenčianskej Meriny. (B689)
 • 1960 - Prírodovedný spolok župy Trenčianskej (1877-1911). Autor: RNDr. Ivan Hrabovec, CSc. (B873; 58 strán) Pridané k 1.2.2019.
 • 1978 - Kragujevac (k 60. výročiu vzbury 71. pešieho trenčianskeho pluku v Kragujevaci v r. 1918) - brožúra na stránke trenčianskych numizmatikov    Pridané 12.3.2017.
 • 1988 - Rákócziho povstanie a bitka pri Trenčíne (1708) - zborník na stránke trenčianskych numizmatikov    Pridané 3.3.2017.
 • 1988 - Kubranské medaily a plakety    Pridané 11.11.2018.
 • 1991 - Spravodaj Trenčianskeho hradu (1991-1993)
 • 1993 - Z vojenských dejín Trenčína. Autor: Ing.arch.Š. Androvič. (Zborník TTT3)
 • 2000 - Spomienky na (aj) Trenčín rokov 1938-1945. Autor: Ing. Dr. Mgr. Roman Vyskočil.
 • 2000 - 30 rokov organizovanej numizmatiky v Trenčíne 1970-2000 - brožúra na stránke trenčianskych numizmatikov.    Pridané 12.3.2017.
 • 2005 - "Kronika oslobodenia Trenčína". Autor: Mgr. Jozef Čery. (O prechode frontu Trenčínom na jar 1945)
 • 2005 - Stav rímskeho nápisu v Trenčíne - článok Dr. Nešporovej - odkaz na stiahnutie https://www.snm.sk/swift_data/source/archeologicke_muzeum/zborniky/z15/Zbornik%20SNM%20Archeologia%2015,%202005_55_62.pdf
 • 2010 - Zborník príspevkov TTT1
 • 2010 - História sakrálnych objektov Veľká Kubrá. Autor: Mgr. Martin Jakub Macko CSsR.
 • 2011 - Priemysel v Trenčíne. (Zborník TTT2)
 • 2013 - Z minulosti dobrovoľného hasičstva na území terajšieho mesta Trenčín. Autor: Stanislav Vančo.
 • 2015 - Všetkých pritiahnem k sebe. Veľká Kubra 1265 – 2015. Autor: Stanislav Liška.
 • 2023 - Pútnická Skalka. Autor: Mgr. Stanislav Vančo.


 •              Súpisy literatúry o Trenčíne:
 • Trenčín regionálna bibliografia (1900-1990)
 • Literatúra o Trenčíne
 • Trenčín, vlastivedná monografia 1+2, Alfa Bratislava 1993 + 1997 - obsah
 • Trenčín, vlastivedná monografia 1+2 - registre (menný, predmetový, zemepisný)
 • Informačné zprávy Okresného múzea v Trenčíne (1953-1960) - obsahy. Autor: Ing. Vojtech Tichý.
 • Literatúra vydaná v Trenčianskom múzeu v Trenčíne.
 • Zoznam historických výročných zpráv, ročeniek a iných tlačovín trenčianskych (stredných) škôl.
 • K obsahovej stránke Regionálnej bibliografie Trenčín (1996)


 • Slovensko:
 • 1906 - Slovensko - heslo v Ottovom náučnom slovníku.
 • 1908 - Maďarizácia Slovákov. Autor: Karel Kálal.    Pridané v auguste 2020.
 • 1919 - "Češi na Slovensku" - výťah, od autora Karla Kálala.    (Výťah.) Pridané 22.1.2016.
 • 1922 - Jozef Miloslav Hurban a jeho borba proti Čechom a Čechoslovákom v časopise "Slovenskje pohladi" r. 1846. Pôvodnú osnovu úvodom a poznámkami opatril Juraj Podhradský. - pridané 29.1.2017.
 • 1925 - Príčiny protičeskej nenávisti na Slovensku. Autor: JUDr. Vladimír Clementis. Pridané 11.9.2023.
 • (1929) - Janko Jesenský (rôzne básne - niektoré akoby bol býval dnes písal...)
 • 1931 - Slovensko po převratu. Autor: Josef Hobl.
 • 1939 - Slovenská modlitba. Autor: Valentín Beniak.
 • 1943 - Slovenská stráž. Autor: Andrej Žarnov.
 • 1943 - Medzi nami a Maďarmi. Autor: JUDr. Vladimír Clementis.
 • 1944 - Kosorínove zápisky.
 • 1944 - Slováci a Česi v štátnych službách ČSR. Autor: Konštatnín Čulen. (Odkaz na stiahnutie.)
 • 1947 - Slovenské dojmy - Tigrid.
 • 1993 - Slovensko moje. (Ku vzniku druhej Slovenskej republiky 1. januára 1993) Autor: JUDr. Otto Gáťa.
 • 2018 - Milan Rastislav Štefánik. Autor: PhDr. Vojtech Čelko, CSc.
 • Verím! Autor: Andrej Žarnov.


 • Iné:
 • 1798 - Kačica ďiwoká - známa ľudová pieseň v zápise Antona Bernoláka
 • 1884 - Malý drotár - známa báseň - Autor: Svetozár Hurban - Vajanský
 • 1915 - Modlitba dieťaťa - Autor: Martin Rázus
 • 1919 - Matka - známa báseň - Autor: Martin Rázus
 • 1922 - O homeopatii (+ alopatii, hydropatii...) s úsmevom - MUDr. Gustáv Kazimír Zechenter Laskomerský.
 • Modlitba za Slovensko (Rufus)
 • Čisté ruky (M. Rázusová)
 • Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? (Záborský)
 • Túžba (sv. Bernard)
 • Neprestajné modlenie
 • Azbuka
 • Bocaccio (1313-1375): Dekameron - Ako sa zachránila neverná žena ...


 • Táto knihovnička stránky "TRENČAN" bola zriadená na Mikuláša roku 2015.
  Plánovaná a postupne budovaná bola od leta 2014 (spolu s ďalšími dvomi podstránkami "mapy" a "fotografie")) a jej zverejnenie bolo zdržané zrušením vtedajšieho hosťovania stránky na "...ic.cz" začiatkom roku 2015 a následným hľadaním náhradných riešení.


        <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


  Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: